menu

Konsulting wynagrodzeń

Zwiększ efektywność systemu wynagrodzeń i doceniaj tych, którzy naprawdę na to zasługują

Zjedź niżej
i dowiedz się więcej

Kiedy potrzebny jest
konsulting wynagrodzeń?

Często firmy ustalają wynagrodzenia na podstawie ogólnych raportów płacowych, pomijając indywidualny zakres obowiązków i wkład pracowników w rozwój firmy. Takie podejście do wynagrodzeń nie sprzyja zwiększaniu efektywności.

Co więcej, w dłuższej perspektywie może nawet prowadzić do nadmiernych i nieracjonalnych oczekiwań finansowych w zespole. Z myślą o tych wyzwaniach stworzyliśmy usługę konsultingu wynagrodzeń.

Pomożemy Ci znaleźć równowagę pomiędzy wymaganiami pracowników, Twoimi celami biznesowymi i budżetem na wynagrodzenia. Opracujemy zasady premiowania, które będą pozytywnie wpływać na motywację i zaangażowanie zespołu, przyczyniając się do szybszego zrealizowania strategii biznesowej.

Na czym polega
konsulting wynagrodzeń?

Konsulting wynagrodzeń to usługa, w której konsultant HireWise pomaga opracować i wdrożyć efektywny system wynagrodzeń lub system premiowy. Bazując na Twoich celach biznesowych stworzy system, który sprawiedliwie wynagradza wysiłek pracowników i motywuje ich do osiągania lepszych wyników. Następnie pomoże Ci wdrożyć te zmiany tak, by zminimalizować ryzyka i zadbać o atrakcyjność Twojej firmy na rynku pracy.

Precyzyjne dopasowanie

W kwestii wynagrodzeń każda firma wymaga innego podejścia, dlatego nasze systemy są indywidualnie dostosowane do każdej organizacji.

Skuteczność

Lata współpracy z firmami B2B, produkcyjnymi i IT pozwoliły nam zdobyć know-how, dzięki któremu wiemy, jak zintegrować system wynagrodzeń z celami biznesowymi.

Elastyczność

Możemy zaprojektować system wynagrodzeń dla pracowników lub ustalić system premiowy dla zespołu sprzedaży.

Dlaczego warto?

Większa motywacja zespołu

Wynagradzaj pracowników tak, by motywować ich do osiągania lepszych wyników i realizowania celów biznesowych firmy.

Szybsza realizacja strategii biznesowej

Opracuj strukturę wynagrodzeń, która odpowiada sytuacji, celom, danym i założeniom Twojego biznesu.

Sprawiedliwość i uczciwość

Wprowadź system wynagrodzeń, który uwzględnia zakres obowiązków każdego pracownika i doceniaj tych, którzy są najbardziej zaangażowani.

Analiza wpływu na koszty

Zobacz, jak nowy system wynagrodzeń będzie wpływał na finanse firmy i pracowników poprzez crash test, który wykonujemy przed wdrożeniem zmian.

Przejrzysta komunikacja

Zakomunikuj pracownikom zmiany w taki sposób, by nowy system wynagrodzeń był pozytywnie odebrany przez cały zespół.

Praktyczny kalkulator wynagrodzeń

Błyskawicznie podejmuj działania w sprawie wynagrodzeń, dzięki kalkulatorowi z jasno zdefiniowanymi i opartymi na Twoich celach zasadami.

Kultura zaufania

Zwiększ zaufanie obecnych pracowników do firmy i przyciągaj wartościowych specjalistów, dzięki przejrzystym kryteriom wynagrodzeń.

Transparentność

Zadbaj o to, by każdy pracownik miał wgląd w to, dlaczego i jak jego wkład w rozwój firmy jest doceniany.

Efektywność

Przekształć system wynagrodzeń w narzędzie do zwiększania efektywności zespołu i tworzenia przewagi konkurencyjnej Twojej firmy.

Jak wygląda nasz
proces współpracy?

01.

Bezpłatna konsultacja

Wypełniasz formularz i bezpłatnie konsultujesz z nami problemy, jakie generuje obecny system wynagrodzeń w Twojej firmie. Omawiamy, jak konsulting wynagrodzeń może pomóc w ich rozwiązaniu.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę, poprosimy Cię o przesłanie dokumentów dotyczących Twojej firmy m.in. cele biznesowe, KPI, liczbę pracowników, opisy stanowisk, wyniki premiowe, przykładowe raporty pracowników, jak i opis obecnego systemu wynagrodzeń.

02.

Analiza dokumentów

Analizujemy dostarczone przez Ciebie dokumenty, by dowiedzieć się, na jakim etapie jest Twoja firma oraz jakie cele i w jakim czasie chcesz osiągnąć. Oceniamy również bieżące podejście Twojej organizacji do wynagrodzeń.

03.

Warsztat diagnostyczny

Wspólnie z Twoim zespołem analizujemy sposób pracy każdego członka, identyfikując zarówno największe problemy, jak i najbardziej efektywne działania. Głęboko przyglądamy się temu, co w codziennym funkcjonowaniu firmy wymaga poprawy. Sprawdzamy również, jak w Twojej organizacji działa przepływ dokumentów i system zarządzania.

04.

Prezentacja koncepcji systemu

Zasugerujemy, jakie trwałe zmiany w Twoim systemie wynagrodzeń trzeba wprowadzić, by zmotywować pracowników do osiągania celów biznesowych firmy. Wskażemy konkretne kryteria i pułapy, które trzeba osiągnąć na konkretnych stanowiskach.

05.

Kalkulator wynagrodzeń

Opracujemy dla Twojej firmy indywidualny kalkulator wynagrodzeń — narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób obliczysz wynagrodzenia dla każdego pracownika w nowym systemie.

06.

Crash test

Przeprowadzamy analizę tego, jak nowy system wynagrodzeń wpływa na finanse Twojej firmy i pracowników biorąc pod uwagę wyniki z ostatnich 12 miesięcy. Szczegółowo sprawdzamy koszty i korzyści finansowe z nowego systemu wynagrodzeń.

07.

Warsztat finalny

Przeprowadzamy kompleksową ocenę zaprojektowanego systemu wynagrodzeń. Analizujemy, czy przyczyni się do szybszej realizacji celów biznesowych,  czy zostanie uznany za sprawiedliwy przez pracowników i czy skutecznie ich zmotywuje. Ponadto, oceniamy, czy atrakcyjność systemu w kontekście aktualnych trendów na rynku pracy.

Dla kogo jest ta usługa?

Konsulting wynagrodzeń pomoże Ci, jeśli zarządzasz firmą produkcyjną, usługową B2B lub technologiczną i chcesz:

poprawić system wynagrodzeń tak, by wspierał realizację strategii biznesowej
motywować pracowników do osiągania wyższych celów
dostosować politykę wynagrodzeń do zmian rynkowych
wdrożyć przejrzysty i sprawiedliwy system wynagrodzeń
zachować konkurencyjność na rynku pracy
zapobiegać nadmiernym oczekiwaniom finansowym pracowników
zapobiegać nadmiernym oczekiwaniom finansowym pracowników
nagradzać tych, którzy mają największy wkład w rozwój firmy.

Rekrutację przeprowadzą:

Joanna Nowak

Przykładowe stanowisko

Magda Kowalska

Przykładowe stanowisko

Skontaktuj się
z nami

    Bezpośredni kontakt