menu

Analiza kompetencji

Skaluj swój biznes za pomocą umiejętności, które już są w Twoim zespole.

Zjedź niżej
i dowiedz się więcej

Dlaczego warto weryfikować kompetencje?

Niemal każda firma szuka sposobu na skalowanie swojego biznesu. Jednak wiele z nich podejmuje się tego wyzwania bez porządnych fundamentów, jakim jest konkretny plan. Aby zwiększyć efektywność, często postanawiają zatrudniać ekspertów rynkowych z doświadczeniem w branży lub angażują obecnych pracowników do nowych wyzwań bez wymaganego wdrożenia. W ten sposób rośnie ryzyko niepowodzenia i frustracji w zespole.

Tymczasem żadne z powyższych działań nie przyniesie długotrwałych, pozytywnych rezultatów, gdy nie zweryfikujemy kompetencji oraz potencjału rozwojowego osób w zespole. Nasza analiza pozwala najpierw zdefiniować umiejętności, jakie będą potrzebne, a następnie na rzetelne zbadanie potencjału zespołu i poszczególnych pracowników. Badanie konkretnej kompetencji nie musi jednoznacznie wskazywać na pracownika osiągającego najwyższe wyniki. Zmapowanie cech wśród członków już będących w organizacji oraz ich opisanie jest niezwykle istotne, gdy firma szuka przestrzeni na rozwój lub potrzebuje bodźca do wyjścia ze stagnacji w obecnym zespole.

Kiedy warto analizować kompetencje?

Analiza kompetencji to kluczowe narzędzie, które sprawdza się za każdym razem, kiedy: 

  • firma szuka sposobu na skalowanie i potrzebuje nowych umiejętności – sprawdzamy wówczas, czy te kompetencje są dostępne na wyciągnięcie ręki w obecnym zespole, czy też niezbędne jest zatrudnienie nowych osób,
  • organizacja potrzebuje nowych managerów – często lepszym rozwiązaniem jest poszukanie właściwych osób w obecnym zespole niż na rynku,
  • organizacja ma trudność z przeniesieniem wniosków z analizy na biznesowe wyniki – zwykłe testy kompetencji są trudne do zaadoptowania na danym stanowisku pracy,
  • managerowie chcą rozwijać efektywność swoich pracowników – rzetelne zaplanowanie ścieżek rozwoju jest możliwe dopiero po dokładnej analizie kompetencji,
  • firma wchodzi na nowy rynek, tworzy nowy produkt lub rozpoczyna sprzedaż do nowej buyer persony – aby nie popełniać niepotrzebnych błędów w fazie testowania nowych działań sprzedażowych, warto sprawdzić jakie umiejętności są do tego potrzebne i jaki jest ich poziom wśród pracowników.

Weryfikuj kompetencje
Twojego zespołu

Udoskonalaj swój biznes dzięki odpowiednio zaprojektowanym ścieżkom rozwojowym Twoich pracowników.

Skontaktuj się z nami i zbadaj potencjał swojego zespołu. Wspólnie opracujemy plan, który pozwoli Ci określić, jakie kompetencje powinni rozwijać obecni członkowie zespołu, a których umiejętności należy poszukać na rynku pracy.

W jaki sposób realizujemy projekt?

 • Wyznaczamy cele na podstawie strategii
  Pierwszym krokiem do diagnozy kompetencji jest poznanie strategii biznesowej firmy oraz wyznaczenie celów.  Omówienie ich nam zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed pracownikami oraz całą organizacją. Analizujemy procesy sprzedaży, propozycję wartości oraz buyer persony.
 • Przygotowujemy narzędzia diagnostyczne: wywiad, zadania i case study
  Na podstawie ustalonych celów powstają spersonalizowane zadania, które mają sprawdzić kompetencje poszczególnych pracowników.
 • Analizujemy kompetencje członków zespołów
  Tworzymy bezpieczne i obiektywne warunki do poznania kompetencji pracowników. Zebrane wyniki są podstawą do sporządzenia wniosków dla organizacji oraz indywidualnych feedbacków.
 • Przygotowujemy raporty rozwojowe
  Z przeprowadzonej diagnozy przygotowujemy raporty rozwojowe, w których zawarte są informacje dotyczące celów diagnozy, użytych narzędzi, opisu kompetencji wraz z definicją. Przedstawiamy zachowania, które ujawniły się podczas realizacji poszczególnych zadań. Omawiamy kompetencje wynikające z ich realizacji oraz wskazujemy rekomendacje rozwojowe.

Jakie korzyści otrzymują firma i pracownik?

01.

Szybsze skalowanie biznesu


Zdecydowania łatwiej jest powiększać zespół, jeżeli dokładnie wiemy, jakich kompetencji oczekujemy od kandydata.

02.

Weryfikacja zgodna z realiami biznesowymi

Zadania są projektowane przez konsultantów biznesowych. To gwarancja otrzymania case study, które pozwala sprawdzić rzeczywiste kompetencje biznesowe, zamiast testów osobowościowych na zasadzie np. budowania wieży z klocków Lego.

03.

Sposób na skuteczne motywowanie zespołu

Weryfikacja kompetencji pomaga też w lepszym zarządzaniu zadaniami, gdy pracownicy mają szansę pracować przy ciekawszych dla siebie projektach.

04.

Optymalizacja kosztów w firmie

Skuteczniejsze wykorzystanie aktualnie posiadanych zasobów ludzkich pozwala na lepszą optymalizację wydatków.

Weryfikuj kompetencje
Twojego zespołu

Udoskonalaj swój biznes dzięki odpowiednio zaprojektowanym ścieżkom rozwojowym Twoich pracowników.

Skontaktuj się z nami i zbadaj potencjał swojego zespołu. Wspólnie opracujemy plan, który pozwoli Ci określić, jakie kompetencje powinni rozwijać obecni członkowie zespołu, a których umiejętności należy poszukać na rynku pracy.

Co mówią o nas
nasi klienci?

Skontaktuj się
z nami

  Bezpośredni kontakt