menu

Adam Ługiewicz

Konsultant sprzedaży B2B

in

O mnie

Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą, tworzeniu nowych biznesów oraz budowaniu procesów i zespołów w różnej wielkości organizacjach. Jego kariera jako konsultanta, opiera się na bogatym kilkunastoletnim bagażu w zarządzaniu sprzedażą.

Przez wiele lat rozwijał swoje umiejętności przede wszystkim w renomowanych polskich i międzynarodowych korporacjach. Jego ścieżkę zawodową rozpoczął jako handlowiec, a następnie awansował na stanowiska kierownicze, finalnie zarządzał biznes unitem.

Jest specjalistą w opracowywaniu strategii rozwoju biznesu, a także w analizie strategicznej i budowaniu modeli biznesowych. Umiejętności Adama obejmują przygotowywanie planów biznesowych i strategicznych oraz zarządzanie sprzedażą w kontekście B2B i B2C. Wdrażanie procesów zarządzania sprzedażą i tworzenie systemów motywacyjnych w sprzedaży to obszary, w których zdobył doświadczenie. Posiada także narzędzia do zarządzania i wsparcia procesów zarządczych. Jego działania obejmują rozwijanie kompetencji miękkich, budowanie systemów motywacyjnych oraz mentoring biznesowy.

Pracując z osobami zarządzającymi sprzedażą, koncentruje się na rozwoju ich kompetencji managerskich. Posiada doświadczenie w efektywnej współpracy z członkami zarządu i właścicielami firm, dążąc do osiągania wspólnych celów biznesowych.

Zainteresowania

Wyceń rekrutację

Chcesz poznać koszt rekrutacji dla Twojej firmy?

Zostaw na siebie namiar i dowiedz się, ile kosztuje pozyskanie najlepszego pracownika dla Twojej organizacji. Najpierw dopytamy, kogo potrzebujesz i zarekomendujemy najlepsze metody dotarcia do kandydatów. Po krótkiej rozmowie prześlemy na Twoją skrzynkę wycenę procesu rekrutacji.

Skontaktuj się
z nami

    Bezpośredni kontakt