menu

Jak zweryfikować kompetencje handlowca?

Działy HR i osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji stoją przed kilkoma wyzwaniami w momencie rekrutacji nowego pracownika. W przypadku poszukiwania nowego handlowca muszą zweryfikować kompetencje, ocenić motywacje i zaangażowanie kandydata, a przy tym pamiętać, żeby znaleźć taką osobę, która odnajdzie się w procesie sprzedaży danej firmy. Dlatego w tym artykule przybliżamy sprawdzone metody weryfikacji kompetencji handlowców.

Jakie są kluczowe kompetencje handlowców?

Na rynku rekrutacyjnym istnieje wiele mitów dotyczących handlowców: taka osoba musi być komunikatywna, potrafić budować relacje, czy być zorientowany na określony cel. To wszystko jest oczywiście ważne, dlaczego więc określamy to mianem mitów? Ponieważ osoby sprawdzające umiejętności kandydata najczęściej zbyt mocno skupiają się na „wrażeniu”, jaki pozostawia po sobie np. w czasie zadań rekrutacyjnych. Tak powierzchowna ocena prowadzi do tego, że nowowdrożony pracownik nie odnajduje się w procesie sprzedaży firmy i zamiast odpowiadać za przynoszenie firmie zysków, okazuje się niesprawdzonym kandydatem.

Jaki jest więc idealny handlowiec?

Przyjrzyjmy się, jakich kompetencji warto szukać wśród kandydatów, którzy realnie wspierają proces sprzedaży w organizacjach.

Dopasowany do procesu sprzedaży w danej firmie

Jak już zostało wspomniane – dopasowanie kandydata do procesu sprzedaży to klucz do skutecznej realizacji zadań po wdrożeniu do organizacji. Jeżeli Twoja firma zajmuje się sprzedażą transakcyjną, klienci podejmują szybko decyzje, a wolumeny sprzedaży są wyśrubowane, to potrzebujesz zupełnie innego handlowca niż ten, który ma zająć się sprzedażą w modelu doradczym, gdzie proces zakupowy klienta potrafi trwać wiele miesięcy, a większość czasu poświęca na budowaniu zaufania między nim a Twoją firmą. Jednocześnie dopasowany kandydat nie oznacza, że musi być z branży – to, że ktoś świetnie sprzedawał u konkurencji, nie oznacza równie dobrych wyników w Twojej organizacji. W końcu każda firma ma swój proces sprzedaży, własne propozycje wartości i różnych klientów (buyer persony).

Umiejętność słuchania

Kompetencje miękkie są znacznie bardziej uniwersalne i dotyczą większości rekrutacji do działów handlowych. Wśród nich warto wyróżnić umiejętność słuchania. Dlaczego? Ponieważ osoby z takim podejściem zdecydowanie lepiej potrafią zrozumieć potrzeby potencjalnego klienta, a tym samym stać się dla niego wartościowym partnerem do współpracy. Zamiast przysłowiowego „nawijania makaronu na uszy” potrafi zadawać pytania i wsłuchiwać się w oczekiwania drugiej strony. Warto zaznaczyć, że to wcale nie wyklucza osób, będącymi świetnymi mówcami.

Umiejętność analizy biznesowej

Bardzo ważną umiejętnością jest umiejętność analizy biznesowej. To znaczy, jeżeli handlowiec orientuje się w świecie, jest na bieżąco z raportami, widzi, jaka branża rośnie, a która spada. Szczególną uwagę przyciąga osoba, która faktycznie potrafi analizować dane, potrafi liczyć i weryfikować. Widzi w związku z tym, w którym kierunku należy podążać, jeżeli chodzi o działania, to tacy pracownicy są szczególnie cenni na rynku. Takie są osobami są prawdziwymi partnerami dla rozwoju biznesu – zamiast pustej obietnicy w stopce maila “Business Development Manager”.

Asertywność

Praca na stanowisku handlowca nie powinna polegać na sprzedaży za wszelką cenę. Warto sprawdzić kandydata w okolicznościach, gdy produkt lub usługa Twojej firmy nie jest rozwiązaniem problemu lub wyzwania potencjalnego klienta. Wnioski z takiego ćwiczenia mogą być dużą wartością dla całego działu sprzedaży w firmie i skutecznym fundamentem dla wartości, które chcesz promować w ramach kultury organizacyjnej.

Specjalizacja w branży klienta

Każdy zespół sprzedaży powinien być budowany w taki sposób, aby łatwo dobierać handlowca do specyfiki klienta. Szczególnie ważne jest znajomość branży. To cecha, która jest jednym z najskuteczniejszych sposobów w budowaniu relacji z klientem, zdobyciu jego zaufania przy pierwszym kontakcie. Z naszego doświadczenia jasno wynika, że dopiero w dalszej kolejności liczą się zdolności komunikacyjne, czy umiejętności prowadzenia negocjacji.

Ekspert w swojej dziedzinie

Praca handlowca w zależności od firmy i danej branży wymaga różnych umiejętności. Prospecting, social selling, proaktywność w stosunku do zespołu i klienta, kompetencje z zakresu copywritingu a czasami silna marka osobita (np. na LinkedIn). Warto sprawdzić, co jest potrzebne w dziale handlowym Twojej firmy w czasie mapowania stanowiska – kluczowym elemencie każdego procesu rekrutacji.

Głód rozwoju

Ciągłe podnoszenie umiejętności twardych, kompetencji miękkich, rozwój osobisty i ogromna chęć poznawania (przede wszystkim potrzeb klientów) to cechy, jakimi powinien odznaczać się skuteczny handlowiec niezależnie od branży.
Posłuchaj podcastu i dowiedz się więcej:

Metody oceny kompetencji

Warto pamiętać, że papier przyjmie wszystko – podobnie jak CV. Można się opierać na opiniach o kandydacie, nawet potwierdzonych referencjach, natomiast należy kompetencje możliwie jak najdokładniej sprawdzić.

Wywiad behawioralny

Jednym z najpopularniejszych sposobów weryfikacji kompetencji jest wywiad behawioralny. Należy do nich metoda STAR – która służy do diagnozy postaw i umiejętności miękkich. Ten akronim jako rozwinięcie w języku angielskim oznacza:

S – Situation (Sytuacja)

T – Task (Zadanie)

A – Action (Działanie)

R – Result (Rezultat)

W HireWise rozwinęliśmy tę popularną metodą o jeszcze 2 elementy: E – Emotions (Emocje) oraz R – Reflections (Odczucia). Dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć postawę kandydata. Fundament tego sposobu pozostaje bez zmian: opiera się na próbie odnalezienia w doświadczeniu kandydata jakiejś konkretnej sytuacji, a potem przeanalizować jego zachowanie w niej od każdej możliwej strony.

Metodę STARER warto zacząć od zdefiniowania postaw czy też umiejętności, jakie chcemy zbadać. Na przykład chcemy sprawdzić, czy kandydat potrafi przyjmować feedback i wykazuje się refleksją. Wówczas zastanawiamy się, w jakich sytuacjach ta umiejętność mogła się pojawić (np. w wypadku usłyszenia cierpkiego feedbacku od przełożonego lub klienta). Oceniaj w takim przypadku kompetencje komunikacyjne, umiejętności negocjacyjne i zdolność do budowania relacji.

Case study

Inna popularną metodą weryfikacji kompetencji handlowców są studia przypadków. Pozwala ona na dogłębną analizę umiejętności kandydata w praktycznych, często złożonych sytuacjach biznesowych, odzwierciedlających realia pracy na danym stanowisku. W kontekście rekrutacji handlowców, case study pozwala ocenić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim zdolność do zastosowania tej wiedzy w praktyce, co jest kluczowe dla efektywności w sprzedaży.

Proces wykorzystania case study w ocenie kompetencji handlowca zazwyczaj zaczyna się od przygotowania scenariusza, który symuluje rzeczywiste wyzwania biznesowe, z jakimi przedstawiciel handlowy mógłby się spotkać na stanowisku. Może to być na przykład opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, zaplanowanie kampanii sprzedażowej dla nowego produktu, czy też opracowanie rozwiązania dla problemu z istotnym klientem.

Kandydat otrzymuje zestaw informacji, które pomagają zrozumieć kontekst zadania, w tym dane rynkowe, informacje o produktach lub usługach firmy, a także profil potencjalnych klientów. Następnie, od kandydata oczekuje się opracowania propozycji rozwiązania przedstawionego problemu, co zwykle obejmuje analizę sytuacji, identyfikację kluczowych wyzwań, a następnie zaprojektowanie i przedstawienie kompleksowego planu działania.

Ten proces pozwala rekruterom na ocenę szeregu kompetencji handlowca, takich jak zdolności analityczne, kreatywność, umiejętność strategicznego planowania, zdolność do rozumienia potrzeb klienta i rynku, a także umiejętność efektywnej komunikacji i prezentacji swoich pomysłów. Dodatkowo, sposób, w jaki kandydat podchodzi do zadania, może dać wgląd w jego zdolności do pracy pod presją, elastyczność w myśleniu oraz potencjalną zdolność do pracy w zespole.

Case study daje również kandydatom możliwość zademonstrowania swojego podejścia do rozwiązywania problemów oraz inicjatywy, co jest niezwykle ważne w pracy handlowca, gdzie często konieczne jest szybkie dostosowywanie strategii sprzedaży do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu, metoda ta nie tylko ułatwia wybór najbardziej odpowiednich kandydatów na stanowisko handlowca, ale również pozwala kandydatom lepiej zrozumieć naturę pracy i oczekiwania firmy, co może przyczynić się do lepszego dopasowania i satysfakcji z pracy.

Analiza nagrań telefonicznych

Udawanie na rekrutacji roli sprzedawcy i klienta nie działa. Znacznie lepiej działają odsłuchy rozmów i poproszenie kandydata, aby wskazał, co według niego działa, a co należy poprawić w obszarze rozmów telefonicznych. Wtedy równocześnie można zweryfikować, czy rozumie procesy, sprzedaż telefoniczną i sposób komunikacji z klientem.

Jeśli rekrutujesz do firmy, która sprzedaje telefonicznie i ma takie nagrania, to warto z nich korzystać. To znacznie lepsza metoda, niż proszenie kandydata w czasie rekrutacji o wykonanie połączenia i porozmawianie z nim udając klienta. To nigdy nie jest w stanie ujawnić, na jakim poziomie są jego kompetencje sprzedażowe.

Natomiast kiedy daje do odsłuchania różnego rodzaju rozmowy i proszę kandydata, aby powiedział, co było dobre, a co nie, to na podstawie takich nagrać faktycznie można sprawdzić, w jaki sposób coś można było poprawić.

Cold mailing

Trochę inaczej jest w firmach, gdzie wymagany jest aktywny prospecting. Wtedy zlecamy przygotowanie maila w konkretnej sytuacji. Osoba weryfikująca ma dostęp do wglądu ekranu kandydata. Zwracamy wtedy uwagę na to, w jakich momentach się zatrzymuje, jak się zabiera do pisania oraz jak płynnie pisze. Wszystkie te elementy, sprawiają, że można ocenić, na ile skutecznie będzie realizować tego typu maile i obsługiwać w ten sposób leady sprzedażowe.

Prospecting

Podajemy konkretne zadanie, np. znalezienie 10 wartościowych organizacji, do których warto zyskać kontakt w pierwszej kolejności. Mają to być np. biznesy z województwa pomorskiego, z określonej branży i wielkości. Znowu obserwujemy na udostępnionym ekranie – tym razem jak kandydat szuka, jakich narzędzi używa, czy zwraca uwagę na szczegóły tj. obroty przedsiębiorstwa, potencjał biznesowy lub z kim dana firma współpracuje.

Posłuchaj podcastu i dowiedz się więcej:

Dlaczego rekrutacje handlowców B2B kończą się niepowodzeniem?

Firmy często zatrudniają handlowców, którzy sprawiają świetne wrażenie na rekrutacji. Jednak potem okazuje się, że takie osoby nie osiągają spodziewanych wyników sprzedaży. Pomimo rozbudowy zespołu, nowych zamówień w firmie nie przybywa. Dlaczego?

Sprzedaż tych samych produktów, w zależności od przyjętej strategii i grupy docelowej, może odbywać się na różne sposoby. Podobne produkty można sprzedawać zarówno w procesie transakcyjnym, jak i doradczym. Jeśli handlowiec reprezentuje znaną i silną markę wystarczy, że będzie działał sprawnie i dotrzymywał słowa. Ale kiedy pracuje dla nowej marki, musi najpierw pozyskać zaufanie klientów.

Handlowcy, którzy sprzedawali na krótki procesach, często nie potrafią budować z klientami długotrwałych relacji. A ktoś, kto miał dobre wyniki w sprzedaży B2C, może nie być skuteczny w sprzedaży B2B.

Jest wiele czynników, które wpływają na to, czy nowy handlowiec okaże się skuteczny w Twojej firmie. Działy HR mają uzasadnione trudności z dostrzeżeniem tych różnic – bo w końcu nie każdy ma odpowiednie wiedzę i doświadczenie do zrekrutowania handlowca dopasowanego do wymagań firmy. A koszty pomyłek są naprawde wysokie: badania Sedlak & Sedlak i PwC szacują je na nawet 91 896 zł.

Dlaczego handlowcy okazują się nieskuteczni?

 • Nie rozumieją specyfiki sprzedaży nowego pracodawcy.
 • Nie potrafią sprzedawać na podstawie wartości, które są ważne dla klientów.
 • Nie rozumieją potrzeb danego segmentu klientów.
 • Nie rozumieją potrzeb klienta na różnych poziomach organizacji (np. nie wiedzą, jak nawiązywać kontakty z zarządami firm).
 • Nie mają doświadczenia w aktywnym pozyskiwaniu klientów lub znają tylko jedną metodę sprzedaży.
 • Nie potrafią budować relacji z klientem zgodnie z jego poziomem zaufania.
 • Nie potrafią diagnozować potrzeb ani dotrzeć do bólu klienta.
 • Zostali handlowcami przypadkowo (próg wejścia w ten zawód jest niski).
 • Nie radzą sobie ze sprzedażą na długich procesach zakupowych, jeśli wcześniej pracowali na krótkich (i odwrotnie).

Jak weryfikujemy kompetencje jako HireWise?

Jako HireWise również musieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie “jak weryfikować kompetencje handlowców?”. Jednak kluczową rolę w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata nie stanowią same metody. Znacznie większe znaczenie ma rozumienie biznesu i sprzedaży przez osobą weryfikującą umiejętności.

Dlatego w naszych procesach rekrutacyjnych korzystamy z pomocy konsultantów sprzedaży SellWise. To osoby mające doświadczenie jako dyrektorzy w co najmniej kilku firmach, dzięki czemu doskonale rozumieją procesy, modele sprzedaży i różnice między nimi.

Dzięki pomocy konsultantów sprzedaży:

 1. Opracowujemy zadania rekrutacyjne, które wiarygodnie określają kompetencje kandydata.
 2. Konsultant przeprowadza spotkanie weryfikujące z elementami assesmentu – dzięki czemu potrafi trafniej ocenić poziom kluczowych kompetencji.
 3. Skuteczniej weryfikujemy wyniki tych zadań z pomocą wiedzy konsultanta, dzięki czemu nasi klienci otrzymują lepiej dopasowanych kandydatów do swoich oczekiwań.
 4. Ekspercka wiedza konsultanta sprzedaży pozwala na partnerską współpracę z klientem, dzięki czemu firma klienta jest w stanie lepiej przygotować proces wdrożenia nowego pracownika.

Dowiedz się wiecej o naszym procesie weryfikacji kompetencji handlowców:

Podsumowanie

Skuteczna weryfikacja kompetencji handlowca to złożona kwestia. Wybór odpowiedniej metody sprawdzenia umiejętności to dopiero pierwszy krok w pozyskaniu nowego pracownika, który będzie dopasowany do procesu sprzedaży w Twojej firmie. Bez pomocy osoby, które zna się na sprzedaży to zadanie jest znacząco utrudnione.

Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądałaby rekrutacja handlowca do Twojej firmy? Wypełnij formularz kontaktowy poniżej, a my w ciągu jednego dnia roboczego oddzwonimy i odpowiemy na najważniejsze pytania.

Jak Laser Machine Service zatrudnił dwóch przedstawicieli handlowych?

Kim jest nasz klient?

Laser Machine Service wykonuje profesjonalny serwis maszyn laserowych Trumpf. Poza usługami serwisowymi firma sprzedaje części eksploatacyjne do wypalarek laserowych, krawędziarek i wykrawarek młoteczkowych marki Trumpf. Uzupełnieniem działalności jest tworzenie projektów automatyzacji i modernizacji zainstalowanych już maszyn.

Dzięki rekrutacji na stanowisko Handlowca, którą zleciliśmy firmie HireWise pozyskaliśmy do pracy doświadczonych handlowców, którzy szybko odnaleźli się w pracy w naszej firmie. To osoby wykwalifikowane z doświadczeniem w branżach pokrewnych do naszej. 

 

Justyna Skiba
Laser Machine

Problem klienta

Laser Machine Service potrzebował szybko zatrudnić doświadczonego przedstawiciela handlowego

Pierwsza rekrutacja

Klient szukał przedstawiciela handlowego, pracującego na stałe w biurze w Imielinie, który będzie również spotykał się z klientami w całej Polsce. Taki handlowiec musiał mieć duże doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu klientów. Nasz klient potrzebował sprzedawcy, który zadba kompleksowo o cały proces sprzedaży — od prospectingu i budowania bazy kontaktów, przez kontakt z klientem po spotkaniu, po negocjacje i sprzedaż maszyny. To musiał być handlowiec, który będzie charakteryzował się dużą samodzielnością, dyscypliną i umiejętnościami sprzedażowymi.

Druga rekrutacja

Rozrost bazy klientów stworzył potrzebę pilnej rekrutacji. Ówcześni handlowcy potrzebowali dodatkowego wsparcia, ponieważ nie byli w stanie należycie obsłużyć bieżących klientów. Nie mieli oni również czasu na wyszukiwanie nowych klientów i odpowiadanie na przychodzące od potencjalnych klientów pytania.

Dodatkowym wyzwaniem przy drugim procesie rekrutacyjnym była sprzedaż nowych rozwiązań marki, ponieważ nie była ona dostatecznie znana na rynku. Do prowadzenia takiej sprzedaży klient potrzebował handlowca z doświadczeniem i predyspozycjami do prowadzenia sprzedaży na długich lejkach sprzedażowych. Wymagany był tu specjalny zestaw umiejętności, które trzeba było we właściwy sposób zweryfikować przed zatrudnieniem. W tej sytuacji Laser Machine Service poprosił nas o pomoc w rekrutacji.

Nasze rozwiązania

Największą różnicą we współpracy z HireWise jest opracowanie szczegółowego profilu idealnego kandydata do pracy w naszej firmie. Mapowanie stanowiska jest przeprowadzane w sposób bardzo szczegółowy i dogłębnie badane są oczekiwania względem kandydatów. To z kolei ma wpływ na lepsze dopasowanie kandydatów do naszych oczekiwań. W poprzedniej agencji, z którą współpracowaliśmy, brakowało również regularnego kontaktu z informacją o przebiegu rekrutacji.

 

Justyna Skiba
Laser Machine

W HireWise uważnie analizujemy rekrutowane stanowisko, by dobrze zrozumieć, w jaką rolę będzie musiał wcielić się nowy pracownik. Dlatego proces rekrutacyjny zaczęliśmy od zmapowania stanowiska pracy. Dzięki temu mogliśmy lepiej zrozumieć, jakich kompetencji będzie potrzebował nowy przedstawiciel handlowy i zgodnie z tą wiedzą rozpocząć zaawansowane poszukiwania kandydatów. W efekcie powstał szczegółowy profil stanowiska

W pierwszej fazie projektu pojawiły się trudności — kandydaci, których szukał klient, mieli inne oczekiwania w zakresie wynagrodzenia, czy trybu pracy. Po konsultacjach z obiema stronami znaleźliśmy „złoty środek” oczekiwań klienta w stosunku do kandydatów. 

Zdobycie handlowców z odpowiednimi kompetencjami było trudne, ponieważ rynek bardzo ceni sobie takich pracowników. Dlatego musieliśmy dotrzeć do nich innymi sposobami niż tradycyjne ogłoszenia pracy. Poszukiwanie właściwych kandydatów rozpoczęliśmy od zaawansowanych poszukiwań naszej bazy i przez LinkedIn. Wybrani w procesie handlowcy przeszli przez kilka zaplanowanych wcześniej etapów. Analiza zebranych CV połączona z wywiadami biograficznymi i behawioralnymi pozwoliła zawęzić grono potencjalnych kandydatów dopasowanych do kultury organizacyjnej Laser Machine Service. 

Następnie nadszedł ostateczny etap weryfikacji umiejętności sprzedażowych. Najlepszych kandydatów zaprosiliśmy do Assessment Center, by sprawdzić praktyczne umiejętności i tym samym uzyskać ostateczną odpowiedź — kogo zatrudnić.

We współpracy z HireWise doceniam klika rzeczy: pierwsze to zebranie dokładnego wywiadu na temat tego, jacy kandydaci będą dla nas najlepsi, po drugie cykliczne raportowanie podjętych działań (kontakt raz w tygodniu), a także dokładne badanie kompetencji kandydatów podczas assessment center.

 

Justyna Skiba
Laser Machine

Rezultaty projektu

Rezultaty przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych przerosły oczekiwania. Klient zatrudnił obydwóch rekomendowanych kandydatów w pierwszym procesie rekrutacyjnym. Laser Machine Service po roku wrócił z prośbą o wykonanie kolejnej rekrutacji. Tym razem już od początku uzgodniliśmy oczekiwania zgodne z rynkiem. Rekrutacja znów zakończyła się sukcesem. Klient zatrudnił jednego z dwóch rekomendowanych przez nas kandydatów. 

Laser Machine Service zwrócił się do nas również z intencją zatrudnienia specjalisty ds. marketingu, jednak po analizie zarekomendowaliśmy wsparcie konsultanta marketingowego SellWise, który lepiej odpowiadał potrzebom biznesowym organizacji.

Do tej pory firma HireWise zrekrutowała dla nas 3 Handlowców, dwóch z nich nadal pracuje w naszej firmie. Aktualnie HireWise prowadzi dla nas kolejną rekrutację na stanowisko Handlowca.

 

Justyna Skiba
Laser Machine

luxon_hcs

Jak Luxon zatrudnił 4. specjalistów sprzedaży i marketingu?

Kim jest nasz klient?

Firma Luxon LED powstała w 2008 roku jako start-up w piwniczym zaciszu. Od początku stawiali na rozwój najnowszych technologii energooszczędnych. Z ich oświetlenia przemysłowego, handlowego i ulicznego korzystają dzisiaj znane marki takie, jak Geberit, salony Komfort i GDDKiA.

Obecnie Luxon LED jest najszybciej rozwijającym się producentem oświetlenia w Europie według rankingu Deloitte Fast 50 z 2018 roku oraz Financial Times 1000 z 2019 roku.

 

Problem klienta

Dynamiczny rozwój biznesu klienta spowodował, że kilkukrotnie potrzebował rozbudować swój zespół. Dlatego skorzystał z naszych usług, gdy rekrutował na stanowiska: Manager Lead Generation, Koordynator marketingu, Manager segmentu retail oraz Specjalista ds. zakupów.

 

Nasze rozwiązania

Przy każdym stanowisku proces rekrutacyjny składał się z:

 1. Analizy potrzeb
  Podczas 1,5-godzinnego warsztatu prowadzonego przez konsultanta HireWise zmapowaliśmy profil stanowiska i rolę nowej osoby. Do tego potrzebna była weryfikacja procesu sprzedaży oraz metod pracy.
 2. Stworzenia profilu kandydata
  Określiliśmy wymagania formalne, zawodowe i behawioralne, aby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia odpowiednich kandydatów
 3. Zaplanowanie procesu
  W kolejnym kroku zbadaliśmy rynek, co pozwoliło wybrać sposoby i kanały pozyskiwania kandydatów. To również był czas, aby ustalić, jakie kryteria selekcji będą decydować o przejściu do kolejnego etapu rekrutacji.
 4. Rekrutacja i weryfikacja kandydatów
  To główny etap rekrutacji: zbudowanie i opublikowanie ogłoszeń, selekcja CV, przeprowadzenie wywiadów biograficznych i behawioralnych oraz sesja w Assessment Center mają za zadanie weryfikację umiejętności kandydatów.
 5. Rekomendacja kandydatów
  Zazwyczaj rekomendujemy 2. kandydatów na każde stanowisko. W przypadku Luxon przy jednym z nich wyjątkowo było ich więcej.
 6. Decyzja i pomoc we wdrożeniu stanowiska
  Poinformowaliśmy pozostałych kandydatów o decyzji oraz pomogliśmy ustalić ostateczne warunki zatrudnienia specjalistów i managerów. Dodatkowo wspieraliśmy klienta we wdrożeniu nowych pracowników pod kątem merytorycznym, managerskim i zespołowym.

Manager Lead Generation

Pierwsza osoba musiała spełnić nietypowe wymagania. Rekrutacja na stanowisko managera Lead Generation stawiała na mocno analityczne myślenie, ponieważ szukaliśmy osoby, podobnie jak dyrektor, skupionej na liczbach w kontekście generowaniu leadów. Ponadto ta rola łączyła kompetencje sprzedażowe i marketingowe – a takich kandydatów na rynku nie ma zbyt wielu.

Skupiliśmy się na intensywnych weryfikacjach kompetencji kandydatów oraz targetowaliśmy nasze działania na konkretne profile. Kandydaci przechodzili przez kilka etapów: od krótkich rozmów telefonicznych, przez wywiady biograficzne oraz wywiady behawioralne z analizą kompetencji. Do etapu Assesment Center zostało zakwalifikowanych jedynie 29% kandydatów.

Koordynator marketingu

Przy koordynatorze marketingu przede wszystkim skupiliśmy się na naszych społecznościach w kontekście pozyskania kandydatów. W ramach aplikacji zgłosiła się kandydatka, która była uczestnikiem szkoleń SellWise, miała wiedzę i doświadczenie, które idealnie odpowiadało potrzebom klienta. Chociaż ostatecznie zarekomendowaliśmy finalnie 3. kandydatów, to właśnie kandydatka po szkoleniu Machina B2B została wybrana przez klienta.

Manager segmentu retail

Luxon szukał osoby, która charakteryzuje się dużą samodzielnością. Jej zadaniem miało być zbudowanie od podstaw sprzedaży w kanale retail. Stanowisko nie wiązało się z zarządzeniem zespołem. Ponieważ jako HireWise mamy wewnętrzną, szeroką bazę kandydatów z odpowiednimi kompetencjami, to w ciągu miesiąca od podpisania umowy, byliśmy w stanie zarekomendować dwóch kandydatów

Specjalista ds. zakupów

Pozytywne doświadczenia klienta z poprzednich rekrutacji sprawiły, że klient zlecił nam również pozyskanie kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. zakupów. Cały proces trwał 1,5 miesiąca, w czasie którego zebraliśmy 117 aplikacji. Dobrze zmapowane stanowisko pozwoliło nam dotrzeć do 53 kandydatów za pomocą metody direct search, co korzystnie wpłynęło na ich dopasowanie do firmy klienta. Spośród dwójki zarekomendowanych kandydatów, Luxon rozmawiał z obydwojgiem, po czym zatrudnił jednego „zakupowca”.

Rezultaty projektu

Luxon, jako szybko skalująca się firma, już kilkukrotnie potrzebowała rozbudować swój zespół.Dzięki naszej specjalizacji w weryfikacji umiejętności kandydatów sprzedaży i marketingu pomogliśmy pozyskać kandydatów, którzy realizowali o 20% wyższe wyniki w pierwszych miesiącach i znacząco skróciliśmy okres wdrożenia.

Cieszymy się, że z naszą pomocą Luxon pozyskał wartościowych członków działów sprzedaży i marketingu – zarówno na poziomie managerskim, jak i specjalistów. Dzięki nim nowoczesne technologie oświetleniowe mogą trafiać do jeszcze szerszego grona klientów.

proud_hcs

Jak PROUD Group zatrudnił 2. handlowców w czasie jednej rekrutacji?

Kim jest nasz klient?

Firma PROUD powstała w 2011 roku z pasji do szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Ich sprzęt z polskiej bazy logistycznej trafia do klientów z całej Europy.

Marka PROUD to kompleksowe wyposażanie i aranżacja stref treningowych w profesjonalnych siłowniach, gabinetach fizjoterapeutycznych, siłowniach biurowych, klubach sportowych, jak i domowych siłowniach. W portfolio produktów znajdują się m.in. maszyny treningowe, sprzęt cardio, wolne ciężary, produkty do strefy funkcjonalnej, akcesoria fitness i podłogi. Korzystają z nich najpopularniejsze sieci fitness, centra przygotowań olimpijskich, związki sportowe, pierwszoligowe kluby siatkówki, piłki nożnej i ręcznej.

PROUD Group trafił do nas z polecenia innego zadowolonego klienta. Byli świadomi, że podchodzimy do rekrutacji procesowo, wchodząc w rzeczywistość sprzedażową firmy. Duża wiedza o potrzebach klienta, znajomość rozwiązań rynkowych, a także dobre benchmarki powodowały, że Proud Group potrafi projektować siłownie generujące dla właścicieli satysfakcjonujące zyski.

Problem klienta

Dział sprzedaży potrzebował dodatkowego wsparcia. Nowy handlowiec miał za zadanie pracować na średnich i długich lejkach sprzedażowych, które charakteryzuje model doradczy. Poszukiwana była osoba, która wejdzie w rolę konsultanta i pomoże klientom w projektowaniu biznesowych rozwiązań.

Firma kładzie nacisk na metodyczne działania — np. co tydzień jest wspólne przeglądanie lejka, analizowane są szanse sprzedażowe i wyciągane wnioski. Potrzebna była osoba, która wpisze się w kulturę procesową organizacji.

Specyfika środowiska wymaga od pracownika nie tylko wysokich kompetencji sprzedażowych, ale przede wszystkim zainteresowania aktywnym sportem i czynnego treningu siłowego. Powinna to być osoba rozumiejąca potrzeby nie tylko samych klientów, ale także użytkowników (finalnych konsumentów), co pozwoli łatwiej wejść w rolę doradczą.

Istotna była także znajomość języka angielskiego ze względu na pozyskiwanie klientów zagranicznych.

Nasze rozwiązania

Projekt rozpoczęliśmy warsztatem mapowania stanowiska, w trakcie którego zdefiniowaliśmy procesy, w których uczestniczyć będzie kandydat oraz odpowiedzi na potencjalne pytania kandydatów — benefity, wynagrodzenie, jego składowe, godziny i tryb pracy.

Tradycyjnie przy współpracy z działami handlowymi szczególną uwagę przywiązaliśmy do analizy procesu sprzedaży. Chcieliśmy dokładnie zrozumieć, w jaką rolę będzie musiał się wcielić nowy pracownik.

Aby jeszcze lepiej dobrać kandydatów na późniejszych etapach, w trakcie mapowania stanowiska sprawdziliśmy:

 • zadania nowego pracownika,
 • buyer persony,
 • segmentacje rynku, na którym ma działać,
 • pozycję konkurencyjną i USP produktów,
 • decyzyjność nowego pracownika,
 • oczekiwane KPI,
 • sposób raportowania,
 • formę zatrudnienia i warunki wynagrodzenia wraz z systemem premiowym.

Warsztat został podsumowany szczegółowym profilem stanowiska, do którego stworzyliśmy listę wymaganych kompetencji, ogólny plan naszych poszukiwań i procesu rekrutacyjnego.

Poszukiwanie kandydatów rozpoczęliśmy od naszej wewnętrznej bazy kandydatów  – obecnie znajduje się w niej ponad 40 tys. osób. W kolejnym kroku promowaliśmy ogłoszenia wśród członków społeczności oraz podcastach: Budowanie Skutecznych Zespołów oraz Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. W sumie na potrzeby tej rekrutacji zgromadziliśmy ponad 100 aplikacji.

Kandydaci przeszli przez kilka etapów. Po analizie zebranych CV przeszliśmy do przeprowadzenia krótkich rozmów telefonicznych i wywiadów biograficznych. Byliśmy w stałym kontakcie z klientem, na bieżąco raportowaliśmy postępy prac oraz omawialiśmy wątpliwości wobec kandydatów. 

Najlepszych z nich zaprowadziliśmy do Assessment Center, gdzie do przygotowania kandydat miał zadanie typu case study. Po tym etapie byliśmy w stanie wskazać mocne strony kandydatów oraz te, które warto rozwijać. 

W ciągu niecałych dwóch miesięcy od mapowania został dostarczony pierwszy rekomendowany kandydat, a w ciągu następnego tygodnia kolejne rekomendacje.

 

Rezultaty projektu

Finalnie klient zdecydował się na zatrudnienie obu dostarczonych kandydatów – mimo początkowej intencji pozyskania jednego handlowca. Dobre dopasowanie profilów kandydatów sprawiło, że wdrożenie było o połowę krótsze, a pierwsze efekty ich pracy pojawiły się już w 3 miesiącu. Pół roku po rozpoczęciu pracy klient jest zadowolony ze współpracy z naszymi kandydatami. Stwierdził, że wskazane mocne strony oraz obszary do rozwoju podczas mapowania pokrywają się z rzeczywistością.

Ile kosztuje (nie)udana rekrutacja?

Według przeróżnych analiz koszt rekrutacji sięga pomiędzy kilkanaście, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Niezależne badania Sedlak & Sedlak i PwC szacują koszt nieudanej rekrutacji na poziomie rocznej pensji pracownika: wycenili ją na 91’896 zł. W przypadku handlowców i szefów sprzedaży sprawa jest dużo bardziej złożona, a ryzyko inwestycji po stronie organizacji — znacząco wyższe. W internecie można znaleźć masę poradników o tym, jak obniżyć koszty rekrutacji. Zalecam jednak zadać sobie kluczowe pytanie – czy na pewno warto na niej oszczędzać?


Co się składa na koszt rekrutacji handlowca i szefa sprzedaży?

Niewiele firm, z którymi miałam okazję pracować, dokonuje szczegółowej analizy wydatków na proces rekrutacji. Jest to bowiem nie tylko koszt samego wynagrodzenia dla nowego pracownika, ale szereg innych elementów, które mogą znacząco zawyżyć wynik, w tym:

 • koszty obsługi administracyjnej związane najpierw z zatrudnieniem, a potem odejściem pracownika (zapytajcie w dziale kadr – ile czasu zajmuje wypełnianie dokumentów, rejestrowanie i sprawdzanie wydawanego sprzętu, dostępów)
 • koszty rekrutacji pracownika, którego tracimy (koszty ogłoszeń, wynagrodzenia osób, które prowadzą proces, koszty zakupu usługi rekrutacyjnej, czy też zakupu narzędzi takich jak testy, etc.)
 • koszty rekrutacji osoby na miejsce pracownika, z którym się rozstajemy
 • koszty badań lekarskich
 • koszty przeróżnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, dla pracownika, który odchodzi (tutaj istotna uwaga – trzeba liczyć się z tym, że pracownik wiedzę zabierze ze sobą)
 • koszty czasu pracy tzw. Buddy, czyli pracowników, którzy uczą i wdrażają nowego pracownika (np. wspólne wyjazdy do klientów), a także koszt obniżonej wydajności Buddy’ego (w czasie kiedy wdraża inną osobę, sam nie jest w stanie w pełni wywiązywać się ze swoich zwyczajnych obowiązków)
 • ewentualne nadgodziny osób, które zastępują odchodzącego pracownika
 • pozostałe koszty stanowiskowe (amortyzacja sprzętu, paliwo, leasing auta, abonamenty telefoniczne, etc.)

 I smutne jest to, że to wciąż nie jest pełna lista…


Gdzie ukryte są najważniejsze koszty nieudanej rekrutacji?

Koszt, który jest nie do oszacowania, a który spędza sen z powiek nie jednemu właścicielowi, szefowi sprzedaży, czy też CEO, to koszt związany z utraconymi korzyściami. Zmiana handlowca to zawsze jest ryzyko dla firmy – do czasu objęcia stanowiska przez nową osobę przez pewien czas klienci będą niezaopiekowani. Bywają sytuacje, w których konkurencja wykorzystuje rotację naszego personelu i przejmuje klientów. Jednak największym zagrożeniem jest utrata klienta, który zwyczajnie traci zaufanie do dostawcy.

Częste zmiany handlowca wywołują niepokój, a czasem też irytacje. Wyobraźcie sobie minę klienta, który po raz piąty musi tłumaczyć przedstawicielowi dostawcy, jaka jest systematyka zamówień, jakie ma potrzeby a często – o ironio – co produkuje lub też, jakie świadczy usługi. Poznałam niewiele organizacji, które rzetelnie archiwizują informacje w CRM. Zaledwie kilka procent poznanych przeze mnie firm wdrożyło system, który daje możliwość sprawnego i dokładnego zapoznania się z sytuacją klienta.

Klienci nie lubią tych zmian także dlatego, że prawie zawsze wiążą się one z powstawaniem błędów, wynikających z niedomówień.

Dla dostawcy ryzykowny jest jeszcze inny aspekt – sprytny klient wykorzystuje zmianę, powołując się na ustalenia z poprzednim handlowcem.

Nie przegap: Jak znaleźć kompetentnego handlowca?


Koszty wewnętrzne nieudanej rekrutacji

Często pomijanym kosztem, choć wcale nie mniej istotnym, jest wpływ rotacji na morale oraz atmosferę w firmie. Zespół, patrząc na rotację, zaczyna się zastanawiać nad powodem. Bywa, że poszczególni pracownicy sami odchodzą, bojąc się zwolnienia.

Managerowie wciąż mają wiele do nadrobienia w kwestii komunikacji. Nierzadko nie tłumaczą zespołowi powodów rozstania z nowo przyjętym pracownikiem. Innym razem – mówią za dużo i zbyt dosadnie. Żadna z tych wersji nie przyczynia się do rozwoju zespołu. Wręcz przeciwnie – stanowi duży koszt psychiczny. Zespoły narażone na stres związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa (czy nie będę następna?) mogą stać się coraz mniej wydajne.

Pracownicy, którzy widzą dużą rotację w innych zespołach, zaczynają zastanawiać się nad powodami – a od tego już tylko krok dzieli firmę od plotek. Pracując z różnymi firmami, wielokrotnie spotkałam się z opisywanym zjawiskiem. Zwiększona rotacja powodowała powstawanie historii o braku wypłacalności pracodawcy, o mobbingu, czy też decyzji o utraconym kluczowym kontrakcie. Jeden z moich klientów – dystrybutorów – stracił kilka procent pracowników, gdy w firmie powstała fama o utracie licencji na wyłączność na Polskę.

 

Kiedy czas podjąć decyzję o rozstaniu się z pracownikiem?

Bardzo często firmy, które podjęły niewłaściwą decyzję rekrutacyjną, zastanawiają się, co zrobić z nowym pracownikiem, który nie spełnia oczekiwań. 

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie – każda sytuacja jest zupełnie inna. Duże organizacje, które mają stabilne zespoły sprzedażowe i poukładane procesy, mogą sobie pozwolić na większą cierpliwość. Mniejsze organizacje, potrzebujące wyników tu i teraz, w których często nie ma zasobów do szkolenia nowych osób, zwyczajnie nie mają tego komfortu.

Najważniejszym czynnikiem, który powinien decydować o dalszych krokach, jest analiza intencji. Jeśli nowy pracownik ma chęci, dobre intencje, zwyczajnie potrzebuje więcej czasu na wdrożenie (albo to my źle oszacowaliśmy czas niezbędny do nauczenia się wszystkich elementów) – warto zmodyfikować jego stanowisko wykorzystując w pełni jego kompetencje.

Przykładowo: zatrudniamy handlowca, który ma za zadanie prowadzić procesy doradcze (długi lejek) sprzedając automatyzację do C-level w przemyśle. Ma doświadczenie w sprzedaży prostych systemów IT, jednak jego klientami były małe firmy. Na nowym stanowisku nie potrafi się odnaleźć – C-level nie traktuje go jako partnera w rozmowach. Natomiast w poprzedniej organizacji handlowiec zajmował się aktywnym prospectingiem i ma na tym polu sukcesy. Warto zmodyfikować proces tak, aby na etapie wdrożenia zajmował się jedynie prospectingiem, a w dalszej części – uczestniczył w rozmowach z klientami obserwując i ucząc się właściwego sposobu prowadzenia spotkań.

Bywają też sytuacje, w których nowego pracownika warto przenieść do innego działu, gdzie jego kompetencje mogą być w pełni wykorzystane. Natomiast zawsze i wszędzie doradzam rozstanie z pracownikiem, gdy mamy do czynienia ze złymi intencjami. Działanie na szkodę pracodawcy, przełożonego czy też samego zespołu niemal nigdy nie rysuje dobrych perspektyw na przyszłość.


Czy outsourcing rekrutacji może zmniejszyć ryzyko i koszt?

Firm rekrutacyjnych na rynku jest wiele – można wybierać wśród małych, jak i dużych, międzynarodowych organizacji. Takich, które specjalizują się w danym obszarze (lub branży) i tych, które zrealizują każdy proces.

Według badań Gartnera, aż 70% CEO potrzebuje wsparcia HR w rozwoju strategii biznesowej. Ma to szczególne znaczenie w procesach rekrutacyjnych, ponieważ pozwala:

 • zdefiniować rolę przyszłego pracownika
 • określić profil stanowiska
 • podjąć decyzję, który obszar biznesowy (np. sprzedaż czy marketing) jest na ten moment kluczowy dla rekrutacji
 • ocenić zasoby pod kątem przyszłego wdrożenia, a następnie podjąć decyzję, czy rekrutowany powinien być junior, senior, czy też manager.

Decyzja odnośnie rekrutacji nie jest jedynie zleceniem komuś zadania „porozmawiania” z kandydatami, czy wcześniejszego „przejrzenia CV”. Dziś, kiedy to zmiany na rynku z powodu pandemii, wojny, czy też problemów z surowcami i logistyką, organizacje potrzebują przede wszystkim partnera biznesowego, który pomoże w zdefiniowaniu właściwej strategii rozwoju zespołu. W przeciwnym wypadku rekrutacja będzie jedynie kosztem – mniej lub bardziej udanym. 


Podsumowanie

Procesy rekrutacyjne do sprzedaży i marketingu są specyficzne. Sam fakt zatrudnienia kandydata z branży nie jest gwarantem sukcesu, a też weryfikacja kompetencji nie jest najprostsza. Tymczasem koszt niewłaściwej decyzji jest wysoki, a konsekwencje dla organizacji są długofalowe.

Najważniejszą drogą do sukcesu jest zaangażowanie kluczowych osób w proces rekrutacyjny, szczególnie na etapie profilowania stanowiska. Jeśli firma ma dobrze zdefiniowaną rolę, a zakres zadań jest odpowiedzią na strategię biznesową – poszukiwanie właściwej osoby będzie znacznie prostsze. 

Case Study Inducomp

Efekty współpracy z firmą Inducomp

Kim jest nasz klient?

Inducomp jest uznanym konwerterem i dystrybutorem specjalistycznych taśm przemysłowych. Firma oferuje techniczne rozwiązania dostosowane do najbardziej wymagających procesów technologicznych poprawiające jakość i trwałość wyrobów swoich klientów. Firma współpracuje z wymagającymi branżami jak motoryzacja, elektronika, lotnictwo jak również w nowo rozwijających się sektorach jak fotowoltaika czy elektromobilność.

Zdecydowałem się na współpracę z WiseGroup – SellWise i HireWise, ponieważ regularnie słucham podcastu NSM. Już po pierwszym, udanym procesie rekrutacyjnym wiedziałem, że kolejne rekrutacje również będę zlecał HireWise. Dla naszej firmy to duża oszczędność czasu, a do tego mam pewność, że kandydaci odnajdą się w naszym procesie sprzedaży.

Paweł Trojanowski
Prezes zarządu, Inducomp

Problem klienta

Na czym polegał problem firmy? Dynamiczny rozwój firmy spowodował konieczność reorganizacji i przebudowy  działu handlowego. W tym czasie właściciel Inducomp zajmował się zarówno zarządzaniem zespołem, jak i obsługą kluczowych klientów. Należało pilnie zatrudnić nową osobę do działu sprzedaży. Jednym z dylematów do rozwiązania była kwestia tego, czy zatrudnić sprzedawcę juniora, czy seniora? Z jednej strony opcja zatrudnienia juniora wydawała się kusząca ze względu na koszty wynagrodzenia. Z drugiej strony jednak skuteczność seniora potencjalnie mogła w szybszym czasie pokryć jego koszty. Niezależnie od wybranej drogi zawsze pozostawało ryzyko, czy środki wydane na nowe stanowisko nie będą stracone przez błąd rekrutacyjny. Dodatkowo właściciel zauważył, że procesy w dziale sprzedaży, które zostały zbudowane organicznie, nie są już wystarczające. Zarówno w rekrutacji, jak i w kwestii wprowadzenia nowych procesów właściciel poprosił o wsparcie WiseGroup – SellWise i HireWise.

Wprowadzone rozwiązania

Usługę rekrutacji rozpoczęliśmy od warsztatu mapowania stanowiska. Etap ten był kluczowy dla powodzenia rekrutacji. Inducomp miał poważne wątpliwości związane z rolą, którą powinna pełnić nowa osoba. Nie było jasne, jakie nowa osoba powinna mieć doświadczenia, ani jaki budżet powinien zostać przeznaczony na stanowisko.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na proces sprzedaży, w którym będzie działać nowy pracownik. Indywidualnie przeanalizowaliśmy sytuację klienta, oceniliśmy moce wdrożeniowe i zarekomendowaliśmy konkretne rozwiązania. Na podstawie informacji dotyczących obowiązków na tym stanowisku oraz profilu Buyer Person stworzyliśmy listę kluczowych kompetencji.

Warsztat został podsumowany szczegółowym profilem stanowiska, do którego dopasowaliśmy całość naszych poszukiwań i procesu rekrutacyjnego.

Kandydaci byli poszukiwani czterema kanałami:

 • Tradycyjnie — poprzez ogłoszenia na kilku portalach pracy.
 • Wewnętrznie — za pomocą wewnętrznej bazy kandydatów.
 • Wśród społeczności NSM — ogłoszenie było promowane w podcaście Nowoczesna Sprzedaż i Marketing.
 • Poprzez social media — kandydaci byli wyszukiwani bezpośrednio w mediach społecznościowych.

W projekcie zgromadziliśmy 78 kandydatów. W pierwszej fazie przeprowadziliśmy analizę CV oraz krótkie rozmowy wstępne z wybranymi kandydatami.Z tej bazy wyłoniliśmy 28 osób, które zostały zaproszone na pierwsze rozmowy rekrutacyjne. Spotkania odbywały się w formie zdalnej na podstawie biograficznego wywiadu. Już na tym etapie byliśmy w stanie odrzucić kandydatów, którzy nie byli dopasowani do kultury organizacyjnej Inducomp lub których doświadczenia sprzedażowe odbiegały od procesów w firmie.Do kolejnego etapu procesu rekrutacji zakwalifikowanych zostało pięć osób. Na tym etapie odbyła się dłuższa wideorozmowa z elementami Assessment Center. Spotkania były prowadzone przez Konsultantów Sprzedaży SellWise, a ich celem było sprawdzenie kompetencji miękkich kandydatów oraz umiejętności sprzedażowych. Kluczowe zagadnienia z obszaru sprzedaży były weryfikowane na podstawie scenek i zadań dla kandydatów.

Do rekomendacji zostało wyłonionych dwóch kandydatów. Klient otrzymał na temat każdego z nich obszerny raport, który odnosił się do kompetencji zdefiniowanych na etapie tworzenia profilu stanowiska.

Rezultaty projektu

Proces rekrutacyjny zakończył się zatrudnieniem jednego z rekomendowanych przez HireWise kandydatów. Nowego pracownika objęliśmy także gwarancją na wypadek, gdyby zrezygnował lub nie spełniał oczekiwań pracodawcy.

Bardzo istotnym elementem współpracy było wzajemne zrozumienie i transparentność oczekiwań. To pozwoliło nam na wyłonienie najlepiej dopasowanych do organizacji kandydatów, a Inducomp czuł się w procesie bezpiecznie.

Finalnie gwarancja nie została wykorzystana — Pan M. pracuje w firmie do dzisiaj, a my prowadzimy proces rekrutacyjny na kolejny wakat do działu sprzedaży w firmie Inducomp.

HCS HireWise rekrutacja handlowca

Rekrutacja handlowca zakończona sukcesem – jak przygotować stanowisko?

Przez wiele lat przyglądałam się tym bardziej udanym oraz tym zakończonym niepowodzeniem procesom rekrutacji handlowca. W zdecydowanej większości problem tkwił w niewłaściwym przygotowaniu firmy do zatrudnienia – brak procesów, brak zdefiniowania stanowiska, a w efekcie – zatrudnianie nowego pracownika, bo dobrze sprzedał się na rozmowie, choć albo nie wykorzystamy jego potencjału, albo – szukamy kogoś zupełnie innego. Zebrałam więc 10 kluczowych pytań, które warto przeanalizować i przygotować przed uruchomieniem rekrutacji handlowca.

Czy to już jest czas na zatrudnienie handlowca?

To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać na samym początku. Wiele start up’ów przechodzi przez podobną drogę rozwoju. Powstają jako pomysł jednej lub kilku osób. Często jest to powiązane z ich pasją, czy też obszarem specjalizacji. Za sprzedaż odpowiadają właściciele – mając najlepszą wiedzę o produkcie są skuteczni w pozyskiwaniu nowych klientów. Prowadzą więc rozmowy z klientami, równocześnie zajmując się operacjami, procesem delivery, a także zarządzaniem firmy. Z czasem ilość zadań okazuje się tak duża, że zaczyna brakować godzin w kalendarzu i to jest najczęściej moment, w którym podejmują decyzję o stworzeniu działu sprzedaży.

Najczęściej jednak – jest to kilka tygodni (o ile nie miesięcy) za późno…. Zatrudnianie handlowca w sytuacji, kiedy w firmie jest tak dużo pracy, że nie ma czasu na wdrożenie, jest błędem. Samo wrzucenie ogłoszenia, rozmowy rekrutacyjne, a później zatrudnienie nie wystarczy. Trudno oczekiwać, że nowa osoba wrzucona na głęboką wodę z poleceniem „no, to teraz sprzedawaj”, będzie w stanie odgadnąć intencje i procesy za właścicieli. Etap wdrożenia jest kluczowy dla przyszłego pracownika.

Rekrutacja handlowca powinna rozpocząć się z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto w kalkulacjach czasowych wziąć pod uwagę, że sam proces może potrwać nawet 3 miesiące, a na niektórych kandydatów trzeba poczekać kolejne 3 miesiące (okres wypowiedzenia).

Jak przyciągnąć najlepsze talenty?

Jednym z największych wyzwań w procesie rekrutacyjnym jest przyciągnięcie najlepszych kandydatów. Dziś nie wystarczy pensja. Choć wcale też nie chodzi o owocowe czwartki.

Najważniejszym zadaniem osoby rekrutującej jest analiza, czego mogą oczekiwać potencjalni handlowcy. Być może branża, w której działamy daje ograniczone możliwości rozwojowe (wówczas będziemy w stanie pozyskać kandydatów oferując ambitne możliwości rozwijania kompetencji), a może pozyskamy kandydatów, którzy myślą o awansie pionowym. Być może, zamiast wyższego wynagrodzenia – warto zaproponować kandydatom auto (co z punktu widzenia finansów – jest bardziej opłacalne). Rekrutacja handlowca powinna się więc rozpoczynać od analizy, co możemy zaoferować kandydatom oraz jak dzięki temu wyróżnimy się na tle konkurencji, by to właśnie u nas, handlowcy chcieli podjąć pracę.

Nad dobrą ofertą powinny w szczególności pomyśleć firmy z sektora MŚP. W tej kwestii korporacjom – znanym markom – jest na rynku łatwiej. Za wpis do CV kandydaci gotowi są godzić się na wiele niedogodności.

Rekrutować kandydatów z branży, czy spoza?

Firmy często oczekują, iż kandydat będzie mieć doświadczenie branżowe. Liczą nie tylko na wiedzę i konkretne kompetencje, ale też na kontakty, z którymi przyjdzie nowa osoba (co postrzegane jest za możliwość szybkiego startu).

Osobiście zawsze byłam przeciwniczką pozyskiwania kandydatów od konkurencji. Skoro kandydat raz zmienił barwy – może tę czynność powtórzyć odchodząc z moimi klientami. Warto jednak przyjrzeć się branżom, które mają podobne procesy sprzedażowe i sprzedają do tych samych person i branż. Taki kandydat może posiadać umiejętności, których właśnie oczekujemy od naszego potencjalnego handlowca. Odpowiedz sobie na pytanie– co jeszcze kupują Twoi klienci. Być może to jest klucz do poszukiwania kandydatów.

Zatrudniać juniora, czy seniora?

Zatrudnianie juniora ma wiele korzyści. Tą najważniejszą jest możliwość swobodnego ukształtowania kompetencji i nawyków kandydata. Dzięki temu zyskujemy lojalnego i zaangażowanego człowieka, który pracuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami, bez zaszłości i złych przyzwyczajeń z poprzedniego miejsca pracy. Jednak decyzja o wyborze juniora musi się wiązać z dobrym pomysłem na jego wdrożenie. Musisz sobie najpierw odpowiedzieć na pytania: Czy w Twojej firmie jest osoba, która może pełnić funkcję mentora? Czy masz opisany proces sprzedaży? Czy wiesz, jak będzie wyglądać edukacja nowego pracownika, a także weryfikacja jego umiejętności na poszczególnych etapach? Zatrudniając juniora istotne jest posiadanie zespołu, który zajmie się wdrożeniem pracownika. Jest to zadanie bardzo ważne, na którym nie powinno się oszczędzać, ponieważ od wdrożenia pracownika zależy jego dalsza praca oraz wyniki, jakie będzie osiągał.

Niepowodzenie w tym procesie najczęściej wynika z tego, że firmy oczekują, iż inicjatywa rozwoju będzie po stronie kandydata. Tu przypomina mi się moje wdrożenie do jednego z pracodawców wiele lat temu, gdy przez kilka tygodni poznawałam pracę każdego z działów. Za każdym razem na początku padało to samo pytanie „to co chciałaby Pani się dowiedzieć?” Trudno jest wiedzieć, czego się nie wie…

Ile kosztuje dobry handlowiec?

Bardzo często w rozmowach z klientami słyszę pytanie o zarobki handlowca. W tym celu warto odrobić pracę domową i zajrzeć do dostępnych w internecie raportów z podsumowanie zarobków w różnych branżach. Rozstrzał bywa bardzo duży – od 2-3 do nawet 30-40 tys. złotych podstawy. Wiele informacji na ten temat można znaleźć w internecie. Wszystko zależy od poziomu stanowiska, wymagań dotyczących języka, znajomości konkretnych narzędzi oraz doświadczenia w pracy w poszczególnych branżach.

Warto przy tym pamiętać, że im wyższe kompetencje handlowca, tym oczekiwania bezpiecznej podstawy są większe. Handlowcy z doświadczeniem i sukcesami nie zaryzykują zmiany pracy na niższą podstawę za obietnicę wyższych premii. Mają świadomość, że na pierwszą premię czasem trzeba poczekać nawet kilka miesięcy.

Jakie KPI wyznaczyć handlowcowi?

Każda firma, która ma zdefiniowane procesy sprzedaży, nie ma większych problemów w określaniu KPI już od pierwszego miesiąca pracy handlowca. Co jeśli tych procesów nie ma? Jeśli w naszej firmie proces sprzedaży średnio trwa 6 miesięcy, a zamykamy ok 20% szans sprzedażowych – warto zastanowić się, co musi się zadziać w pierwszym miesiącu, aby faktycznie za pół roku na stole leżało 10 umów. Z iloma klientami handlowiec powinien rozpocząć rozmowy? Ile działań prospectingowych powinien podjąć, aby z tego uruchomionych zostało ileś szans?

Trudno oczekiwać, ze taki handlowiec, jeśli zapuka do 10 firm, to za pół roku zrealizuje swój target. Dlatego warto dobrze to przeanalizować, następnie podzielić się wnioskami i oczekiwaniami z handlowcem, a finalnie – spodziewać się raportowania wyników.

Kiedy będą pierwsze efekty?

Zbyt często widziałam firmy, które po zatrudnieniu handlowca czekały kilka miesięcy (bo tyle trwa proces sprzedaży), następnie kolejnych kilka miesięcy (bo powinniśmy dać mu drugą szansę), jeszcze kilka miesięcy (trzecią też warto dawać), a finalnie obie strony rozstawały się w poczuciu frustracji i wzajemnych żali.

Pierwsze efekty nowego handlowca powinny pojawić się już w pierwszym miesiącu. Niezależnie od tego, czy na pierwsze miesiące zaplanowaliśmy wdrożenie czy też aktywne działania sprzedażowe – od początku warto wyznaczać jasne cele i oczekiwać raportowania. W przeciwnym razie – może się okazać, że ten czas zwyczajnie będzie zmarnowany.

Jak wyznaczyć target?

Wyznaczenie targetu nie zawsze jest prostym zadaniem, szczególnie, gdy jest to pierwszy handlowiec w firmie, a my nie mamy punktu odniesienia. Analiza i wyznaczanie targetów to dość skomplikowane zadanie, warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach:

– Na pewno ważnym zadaniem stojącym przed osobami zarządzającymi sprzedażą, jest oszacowanie progu opłacalności handlowca (jaki jest realny koszt, który uwzględnia także koszty administracji, amortyzacji). Zysk, jaki przyniesie powinien jak najszybciej pokryć realne koszty.

– Drugą rzeczą, jaką należy przyjąć, to oszacowanie, ile czasu potrzebuje handlowiec na pełne wejście w rynek (zdobycie odpowiedniej puli klientów). Na tej podstawie można progresywnie przyjąć założenia (np. w pierwszym kwartale –20% targetu docelowego, w II – 35%, etc)

– bardzo ważne jest oszacowanie potencjału rynku oraz weryfikacja działań konkurencji. Warto w tym miejscu zdefiniować konkretne cele firmy (ilu klientów chcemy pozyskać, jaka ma być ich wartość, etc)

– zarządzanie targetem nie może być prowadzone jedynie z perspektywy końca miesiąca. Warto równolegle z targetem wdrażać narzędzia do monintorigu postępów, na przykład PDCA (cykl Deminga).

Proces sprzedaży – kiedy go stworzyć?

Wciąż wiele firm nie ma wdrożonych procesów sprzedaży, a przy okazji decyzji o zatrudnieniu pojawia się pytanie – czy wdrażać je przed, czy po zatrudnieniu handlowca. To trochę przypomina dyskusję z cyklu – co było pierwsze – kura czy jajko.

Na pewno błędnym założeniem będzie oddanie tego procesu całkowicie w ręce handlowca w myśl zasady – ma doświadczenie, to niech sprzedaje. Nowy handlowiec powinien otrzymać nie tylko sam proces sprzedaży, który działa, ale także listę wartości, jaką wnosi produkt bądź usługa, wskazanie buyer person i ich problemów, na które chcemy odpowiedzieć, czy wskazanie skutecznych metod lead generation. Jeśli firma nie ma wypracowanych żadnych procesów, ani skutecznych case study – handlowiec będzie sprzedawać tak, jak dotychczas. Nie ma jednak procesów, które są uniwersalne, działają zawsze i wszędzie. Jeśli więc nie wyposażymy nowego pracownika w odpowiednie narzędzia – istnieje duże ryzyko, że nie będzie osiągać założonych wyników, a to spowoduje frustrację – zarówno u niego, jak i w firmie, która go zatrudniła.

Podsumowanie

Zgodnie z przedstawionymi zasadami widać, że samo znalezienie nowego człowieka nie oznacza jeszcze sukcesów. Szacuje się, ze blisko połowa procesów rekrutacyjnych kończy się porażką już w pierwszych trzech miesiącach. I odpowiedzialność za to najczęściej spoczywa na osobach zarządzających sprzedażą. Im mniej przemyślana jest rekrutacja, im mniej zaplanowane są działania, a bardziej polegamy na słynnym „jakoś to będzie” tym ryzyko niepowodzenia jest większe.

Profil idealnego kandydata – jak go przygotować?

Zabierając się za rekrutację bardzo często zaczynamy od stworzenia profilu stanowiska, który ma na pomóc w rekrutacji idealnego kandydata. Jest nim opis zadań, a w ślad za tym oczekiwań odnośnie przyszłego pracownika. Źle przygotowany profil może spowodować zatrudnienie niewłaściwej osoby, bo w wyborze kierujemy się emocjami i odczuciami, a nie faktycznym zapotrzebowaniem. Często spotykam się z sytuacją, w której pracodawcy są rozczarowani, że nowo zatrudniony pracownik, który robił świetne wrażenie na spotkaniach, dziś jest nieefektywny i nie realizuje celów. Jak nie opierać się na wrażeniach, tylko na merytoryce?

Profil idealnego kandydata

Profil stanowiska umiejscawia daną rolę w strukturze organizacyjnej i decyzyjnej firmy. Poza wskazaniem przełożonych i podwładnych, a także zastępstw, szczegółowo opisuje zakres obowiązków, współpracy z innymi osobami w organizacji. Określa zadania, cele pracy a także sposób raportowania i oceny. W opisie wskazany jest także katalog KPI, z których rozliczana jest osoba zatrudniona na tym stanowisku.

Ostatnim, najważniejszym z punktów widzenia rekrutacji, elementem profilu jest opis profilu kompetencyjnego, czyli zbiór wiedzy, umiejętności i dodatkowych cech kandydata, jaki idealnie spełni się w danej roli.

Jak analizować stanowisko handlowca i znaleźć idealnego kandydata

Standardowa analiza kandydata na handlowca obejmuje opis produktów, rynku docelowego i charakteru pracy. Ważnym elementem jest wskazanie rynku docelowego i branży klientów, sposobu kontaktu (mailowy, telefoniczny, czy też osobisty), a także typ sprzedaży (czy to jest głównie new business czy może typowy farming na klientach z bazy).

Jest jednak szereg nieoczywistych aspektów pracy handlowca, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy ten proces przeprowadzić prawidłowo.

1. Buyer persona a profil kandydata

Firmy często szukają kandydata z branży, mając nadzieję, że ten posiada odpowiednie kontakty. Często jest to jednak złudna i niewłaściwa praktyka. Jeśli w firmie byłam typowym farmerem pracującym głównie ma mailu i słuchawce, to prawdopodobieństwo, że mam wypracowane jakościowe relacje jest raczej małe. Tu także pozwolę sobie na osobisty komentarz dotyczący podejścia do „przychodzenia z portfelem kontaktów” – jeśli oczekuję, że pracownik z takowym przyjdzie, muszę się liczyć z tym, że również z nim wyjdzie.

Dużo ważniejszą kwestią jest umiejętność rozmowy z daną personą w organizacji, a co za tym idzie – rozumienie jej potrzeb i interesów. Jeśli moja firma sprzedaje na poziomie zarządów, to zatrudnianie kandydata, który nigdy nie miał do czynienia z tą personą, będzie trochę jak loteria. Uda się, albo się nie uda. Specyficzną grupą są też zakupowcy, z którymi wielu handlowców nie potrafi rozmawiać i dlatego wchodzą z nimi w konflikt. Mają zupełnie inne potrzeby i interesy niż pozostałe osoby w organizacji, nie zawsze mają merytoryczną wiedzę na temat przedmiotu zakupu, dlatego trzeba dokładnie znać ich sposób funkcjonowania w organizacji, aby stali się dla handlowca partnerem wprowadzającym do firmy. To jednak wymaga doświadczenia i wiedzy.

2. USP

Czy kiedykolwiek rekruter zapytał Cię o USP Twoich usług / produktów? Zastanawiasz się pewnie, jakie ma to znaczenie. Dość istotne.

Wyobraź sobie, że Twoja firma sprzedaje oprogramowanie do księgowości małych firm i wystawiania faktur. Jeśli jest to standardowy program, intuicyjny i nadający się dla każdego, a jego przewagą, poza wcześniej wymienionymi – jest cena, to sprzedaż tego rozwiązania wymaga raczej podejścia transakcyjnego. Tu handlowiec pracuje z wieloma klientami, dociera bardzo szeroko i dąży do szybkiego domknięcia transakcji.

Jeśli natomiast Twoja firma tworzy zaawansowany software, będący wsparciem w zarządzaniu kosztami i przychodami, który może współpracować z narzędziami magazynowymi, czy ze sklepem internetowym klienta, a do tego może być dowolnie rozbudowywany o rozwiązania np. do automatyzacji wystawiania i archiwizowania dokumentacji – wówczas USP wskazuje na konieczność pracy doradczej z klientem.

3. Sprzedaż produktów z półki, czy tworzonych na zamówienie?

Niemal każdy produkt czy usługa może być sprzedawany zarówno w wersji „z półki” jak i na zamówienie klienta, tworzony pod jego potrzeby. W tym drugim przypadku handlowiec sprzedaje dopiero coś, co ma powstać, nie jest w stanie pokazać klientowi gotowej wersji zanim on zamówi. Pracuje bardzo głęboko na potrzebach, wyobrażeniach i storytellingu.

Przez wiele lat pracując jako trener spotykałam się z handlowcami, którzy umieli sprzedawać produkty talilor-made i takich, którzy oczekiwali przygotowania ileśtam wersji programów szkoleń oraz pokazania gotowych materiałów, bez których nie potrafili przekonać klienta do zakupu.

Zmiana typu sprzedaży wymaga przede wszystkim zmiany postawy takiego handlowca. Nie jest to niemożliwe, jednak wymaga ogromu pracy i wielu miesięcy treningu. Nie ma też gwarancji sukcesu. Czy jesteś gotowy na taką inwestycję?

4. Konkurencja

Bardzo trudno sprzedaje się w czasach konkursów piękności. Wiele firm zaprasza do złożenia ofert nawet kilkunastu potencjalnych dostawców i czeka aż zostanie czymś oczarowanym. Przy czym niechętnie mówi o swoich potrzebach i oczekiwaniach – wszystko, co klient ma do powiedzenia rozpisane jest w zapytaniu. Znasz takie sytuacje?

Wynika to z bardzo rozbudowanej konkurencji oraz często nie do końca sprecyzowanych oczekiwań klienta. Wielu handlowców stara się wówczas czarować, prosi działy odpowiedzialne za realizację o stosy materiałów, negocjuje wewnątrz firmy o niższą cenę.

Problem dużej konkurencji powoduje, że pozyskanie nowego klienta wymaga oderwania innym firmom kawałka tortu. Do tego wymagane są szczególne kompetencje i duża znajomość realiów rynkowych połączona z analitycznym myśleniem. Przy bardzo rozbudowanej konkurencji handlowiec powinien umieć docierać do właściwej buyer persony w organizacji i rozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach zanim położy ofertę na stół.

5. Raportowanie

Wielu handlowców nie jest nauczonych pracy z systemami CRM, nie potrafi raportować swojej pracy, ma problem z realizację cząstkowych KPI, choć dowozi wyniki. Wynika to najczęściej z dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków – handlowcy nauczeni są dużej samodzielności i samostanowienia, bo liczy się tylko dostarczenie odpowiedniej wartości na koniec miesiąca.

Wsadzenie takiego handlowca w proces sprzedaży, gdzie wskazane są konkretne KPI na każdym etapie procesu sprzedaży to jak wsadzenie go na minę. Taki pracownik nie będzie efektywny, bo frustrować go będzie na każdym kroku poczucie, że jest nadmiernie kontrolowany.

6. Metody prospectingu

Kto i w jaki sposób pozyskuje w Twojej firmie nowych klientów? Zastanawiasz się, jakie to ma znaczenie w procesie rekrutacji? Powody są dwa.

Pierwszy dotyczy czasu, jaki będziesz potrzebować w przypadku zatrudnienia osoby nie mającej doświadczenia w prospectingu. Rozwój umiejętności w tym obszarze, szczególnie jeśli handlowiec nie dostaje gotowych szablonów ani wzorów, a ma za zadanie pracę z różnymi metodami (np. łączenie cold mailingu z social sellingiem), wymagać będzie wielu miesięcy nauki, wielu miesięcy prób i błędów.

Drugi powód, podobnie jak w przypadku raportowania, wiąże się z postawą. Wielu handlowców ma swoje ulubione oraz znienawidzone metody. Jeśli w Twojej firmie nadrzędną jest cold calling, a nowy pracownik zwyczajnie tego nie lubi – raczej nie będzie efektywny w swojej roli.

7. Dostęp do raportów i analiz rynkowych

Dużym błędem małych firm jest zatrudnianie w swoje szeregi kandydatów z korporacji, gdzie wszystkie procesy były poukładane, a dodatkowo – sprzedaż miała silne wsparcie analityczne. Handlowiec idąc na spotkanie z klientem miał do dyspozycji raporty, analizy oraz doskonale przygotowane prezentacje. Bardzo często te materiały stanowiły główną przewagę konkurencyjną, a rola handlowca ograniczała się do „tylko tego nie schrzań”.

W nowej roli musi sam zbudować przewagi, nie stoi za nim wielka marka, on – jako przedstawiciel oferenta – staje w centrum uwagi. Czy będzie mieć wystarczająco dużo argumentów?

Zmiana pracy w tym wiąże się z koniecznością wykorzystywania zupełnie innych kompetencji, w szczególności proaktywności, analitycznego myślenia i kreatywności. Mimo przeprowadzenia dokładnej diagnozy w procesie rekrutacji, czy też assessment center, często takie transfery okazują się nieskuteczne.

8. Siła marki i wsparcie marketingowe

Duży może więcej, to stara dość oczywista prawda rynkowa. Dużo łatwiej pracować jako przedstawiciel znanej marki, gdzie wiele drzwi otwiera się tylko po jej wymówieniu. Przedstawiciele małych firm często muszą najpierw zbudować zaufanie, a to nie należy do najłatwiejszych zadań.

Za dużą marką często stoją także duże środki budżetowe na marketing – na reklamę, widoczność w internecie, w szczególności w mediach społecznościowych.

Mniejsze budżety marketingowe wymagają często wyższych kompetencji od handlowca, umiejętności przebicia się i zyskania zainteresowania klienta.

9. Długość procesu sprzedaży

Procesy sprzedażowe mogą być bardzo krótkie, takie w których klient podejmuje decyzję zakupową w chwili pierwszego kontaktu z handlowcem, ale są też takie, które trwają wiele miesięcy. Najdłuższy, z jakim się spotkałam w pracy z klientami wynosił 2,5 roku.

Procesy długofalowe wymagają umiejętności docierania i angażowania różnych person po stronie klienta. Są one wielowątkowe, bardzo rozbudowane technologicznie, merytorycznie i decyzyjnie – dlatego od handlowca wymagana jest wszechstronna wiedza i umiejętność prowadzenia rozmów wielowątkowo.

10. Decyzyjność handlowca podczas negocjacji

Każdy z moich klientów ma inaczej rozpisany proces negocjacyjny. U niektórych – ceny są stałe, a handlowiec w żaden sposób nie może nad nimi pracować. Inni – co do zasady mają stałe, lecz na wniosek klienta handlowiec może zwrócić się do swojego przełożonego. Na końcu tego katalogu jest sytuacja w której odpowiedzialność za marżę jest w pełni po stronie handlowca.

Każda z tych sytuacji wymaga zupełnie innych kompetencji, które wiążą się zarówno z umiejętnościami dotyczącymi samych negocjacji, jak i odpowiedzialnością biznesową i rozumieniem mechanizmów firmy.

11. Poziom świadomości klienta

Czy Twoi klienci wiedzą o rozwiązaniu jakie sprzedajesz? Czy jest ono powszechne i odpowiada na codziennie problemy biznesu?

Sprzedaż produktów i usług w sytuacji, gdy trafiają one w potrzeby jest zdecydowanie prostsza niż prowadzenie procesu, w którym najpierw należy wytworzyć lub uświadomić klientowi potrzebę. W drugim przypadku niezwykle ważne jest wsparcie marketingowe.

Na ten błąd najczęściej trafiają start up’y, które oferują produkt nieznany, gdzie choć potrzeby istnieją, to jednak są zaspokajane innymi rozwiązaniami. W takich sytuacjach handlowiec powinien mieć wysoko rozwinięte kompetencje marketingowe, znać szereg metod prospectingowych, a także umieć budować content. Bez tego – nawet najlepsza baza kontaktów oraz dotychczasowe sukcesy – mogą nie przynieść oczekiwanego sukcesu.

12. Poziom sformalizowania sprzedaży

Czy Twoja firma ma spisane procesy? Jak bardzo sformalizowana jest sprzedaż?

Wiele korporacji, ale także mniejszych firm, ma bardzo dalece rozwinięty opis procesów i oczekują, aby handlowiec się do nich stosował. Stworzone są scenariusze rozmów, wzory maili, szablony prezentacji oraz ofert. Jeśli więc zatrudnisz do takiej firmy nową osobę pamiętaj, że nie może być typem wolnego strzelca, gdyż po pierwszych dniach bardzo mocno się sfrustruje.

Transfer w drugą stronę jest równie trudny – osoby z doświadczeniem w pracy, w której wszystko jest spisane, gotowe do wykorzystania, często nie mogą się odnaleźć na nowym stanowisku pracy, które de facto same tworzą.

Podsumowanie – profil idealnego kandydata w sprzedaży

W zatrudnienie idealnego kandydata powinien zaangażować się bardzo mocno szef sprzedaży, a jeśli nie ma wystarczającego doświadczenia, warto to zadanie outsourcować. Sprzedaż to dziedzina, która jest bardzo szeroka, wielowątkowa, różnorodna. Sprzedawcą jest zarówno osoba w okienku w kiosku, jak i osoba pozyskująca klientów do zaawansowanych rozwiązań IT, czy też dostarczająca samoloty. Nie wystarczy pozyskać handlowca z branży, bo jeśli u konkurencji pracował na innych narzędziach, z inną personą i na innym procesie – może nie odnaleźć się na nowym stanowisku. Aby przeprowadzić dobrą rekrutację niezbędna jest wiedza i rozumienie procesów sprzedażowych.

HireWise blog rozmowa kwalifikacyjna

5 najczęstszych błędów na rozmowie kwalifikacyjnej

Wpisów takich jak ten powstało w internecie już setki i tysiące. Postanowiłam jednak spisać swój własny ranking, ponieważ żaden z tych, które znalazłam, nie porusza problemów, które na codzień spotykam prowadząc rozmowy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy miałam okazję przeprowadzić ponad 60 rozmów kwalifikacyjnych. Co było powodem odrzucenia największej ilości kandydatów?

Na początku kilka słów na temat osób, których poszukiwałam. Były to dwa projekty rekrutacyjne, ale oba bardzo podobne do siebie. Moim celem było znalezienie reprezentantów firm, którzy będą w stanie prowadzić rozmowy i negocjacje z klientami na poziomach zarządu. Wielokrotnie klienci byli spoza granic kraju, a rozmowy mogły dotyczyć wielomilionowych projektów. Krótko mówiąc – potrzebowałam doświadczonych osób co najmniej z językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. Z tego powodu już na etapie analizy CV odpadało około 95% osób. Później kolejne kandydatury nie przechodziły wywiadu telefonicznego. Proces rekrutacji jest bardzo kosztowny, dlatego nigdy nie zapraszaliśmy osób, co do których już na tym etapie mieliśmy wątpliwości. Również z szacunku dla ich czasu.

Przejdźmy zatem do sedna. Dochodzi do rozmowy kwalifikacyjnej, człowiek z którym rozmawialiśmy, wyraził przez telefon zainteresowanie ofertą i widełkami finansowymi. My po analizie CV widzimy, że osoba, która do nas przyjdzie, spełnia większość kryteriów i pędzimy na rozmowę radosnymi susami. Cóż może pójść nie tak?!

No cóż…

Z każdej rozmowy robię notatki i na potrzeby tego wpisu przeliczyłam, jak często dany problem występował. Kolejność problemów przypadkowa. Zaczynamy!

1. ABP – Absolutny Brak Pytań 

(58% rozmów)

Większość kandydatów na rozmowach tworzy wokół siebie aurę pewności siebie i ogólnego profesjonalizmu. Opowiada bardzo długo o swoim doświadczeniu, przedstawiając je w możliwie najlepszym świetle. Ja każdą z tych osób analizuję, wcielając się poniekąd w klienta, z którym ten ktoś ma w perspektywie współpracować. Zawsze prędzej czy później docieramy do momentu, kiedy chcę wiedzieć, jakie kandydat ma do mnie pytania. A on lub ona… nie ma żadnych.

Jakim cudem poważnego kandydata może nie interesować, skąd w firmie biorą się klienci? Jak zbudowana jest struktura organizacyjna? Według jakiej metodologii pracujemy? Kim dokładnie są nasi klienci? Jak zbudowany jest dział? Jakie wymagania stawiamy przed nowymi osobami? Jak skonstruowany jest okres wdrożenia? Jakie cele na najbliższe lata ma firma? Czy firma notuje regularne wzrosty?

Przecież decyzja o takiej współpracy jest obustronna, a mi zależy, żeby moi klienci rozmawiali z ludźmi, którzy kontrolują rzeczywistość dookoła siebie, a nie płyną „z prądem” życia i dają się zaciągnąć tam, gdzie ów prąd ich zaprowadzi. Podsumowując – zadawajcie pytania! Jeżeli na pytanie usłyszycie „Nie mogę na to odpowiedzieć” – to też jest to w pewnym sensie odpowiedź!

2. ABO – Absolutny Brak Odpowiedzi 

(47% rozmów)

Z jednej strony rozumiem stres na rozmowie, ale z drugiej strony wiem, że będzie on również występował w samej pracy. Rozmowa staje się w takim przypadku pierwszą próbką pracy. A najłatwiej sprawdzić umiejętności komunikacyjne kandydata, analizując sposób w jaki odpowiada na pytania.

Krótko mówiąc – ja zadaję pytanie, kandydat zaczyna odpowiadać. Zatacza krąg opowiadając anegdotę, rozbudza moje zainteresowanie i nasila oczekiwanie na odpowiedź. Po anegdocie, przechodzi do kolejnej, odpływając od wątku. Kiedy po kilku takich „odpływach”, przypominam pierwotne pytanie – kandydat zazwyczaj już go nie pamięta. Bardzo cenię na rozmowach celową komunikację.

Przykładowo:

Pytanie -> Opowieść o podobnej sytuacji -> Jak do niej doszło -> Jak została rozwiązana -> Jaki był efekt

3. ABE – Absolutny Brak Entuzjazmu

(73% rozmów)

Chyba pogodziłam się już z tym problemem. Jak wskazuje powyższy procent jest dość powszechny. W gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że w czasie spotkania mam poczucie, jakby kandydat był tu albo za karę, albo jakby miał za chwilę zasnąć z obojętności.

My jako ludzie, z natury chcemy uczestniczyć w czymś ciekawym  i ekscytującym. Dotyczy to też osób, którymi się otaczamy. Podświadomie chętniej dołączymy do naszego grona kogoś, kto ewidentnie cieszy się tym co robi. Entuzjazm słychać w głosie i widać w oczach.

4. ABJ – Absolutny Brak Języka

( 37% rozmów)

Wiadomo, że każdy chce wypaść w CV możliwie najlepiej, ale jak pokazało doświadczenie – „Angielski – zaawansowany” ma bardzo wiele znaczeń. Wrodzony optymizm w niektórych sytuacjach może nam posłużyć, ale akurat w tej konkretnej powoduje stratę czasu po obu stronach. Warto pamiętać o tym przy tworzeniu CV. Rozwiązaniem tego problemu w procesie, było dodanie krótkiej rozmowy po angielsku już na etapie wywiadu telefonicznego.

5. ABEL – Absolutny Brak Elokwencji

(53% rozmów)

Ostatni błąd ciężko mi opisać, ale bardzo łatwo zauważyć. Słownik Języka Polskiego definiuje elokwencję tak:

Elokwencja – sztuka wymowy, wymowność, umiejętność łatwego i przekonywającego wysławiania się;

W gruncie rzeczy, sprowadza się to do tego, że niektórzy z nas potrafią formułować swoje myśli w taki sposób, że słucha się ich bez zmęczenia. Jeszcze inni potrafią do tego wzbudzić ciekawość w słuchaczu. Nie raz słyszałam, że na to nie ma się wpływu – ale nie mogę się z tym zgodzić. Zwykłe regularne czytanie książek, rozwija tę umiejętność szybciej niż jakiekolwiek szkolenia czy kursy.

Podsumowanie

Mamy obecnie rynek pracownika – to fakt. Uważam jednak, że jeżeli ktoś chce na tym rzeczywiście skorzystać, powinien pamiętać, że samo pojawienie się na rozmowie nie jest kluczem do sukcesu. Mam nadzieję, że powyższe punkty zainspirują niektórych do bardziej świadomego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

HireWise blog jak znaleźć kompetentnego handlowca

Jak znaleźć kompetentnego handlowca?

Nigdy wcześniej w naszym kraju nie było tak niskiego bezrobocia jak teraz. To dobrze dla mnie jako pracownika, ale źle dla mnie jako managera. Rekrutacja i utrzymanie rokujących pracowników w firmie, jest obecnie jednym z większych wyzwań stojących na drodze do wzrostu. Kompetentni pracownicy z wielu branż mogą teraz przeglądać dziesiątki ofert miesięcznie i przebierać w nich ze spokojem. Gdzie znaleźć kompetentnego handlowca i jak go utrzymać? Czy istnieje uniwersalny przepis?

Managerowie, z którymi ostatnio rozmawiam rwą sobie włosy z głowy na samą myśl o rekrutacji. Spotkałem się z ostatnio z prezesem jednej z firm IT, który przyznał, że z niemalże 30 rozmów rekrutacyjnych udało mu się zatrudnić dwie osoby, z którymi chciałby współpracować. To daje zatrważająco niską skuteczność rekrutacji, co przekłada się bezpośrednio na jej wysokie koszty. Działy HR zachodzą w głowę i szukają nowych metod na dotarcie do odpowiednich kandydatów. No więc właśnie – kim jest zatem odpowiedni kandydat? Istnieją trzy najbardziej popularne drogi:

 1. Rekrutacja absolwentów, bez doświadczenia i uczenie ich od podstaw.
 2. Rekrutacja doświadczonych pracowników z własnej branży.
 3. Rekrutacja doświadczonych pracowników z innej branży.

Czy któraś z dróg jest lepsza?

W pierwszym przypadku największą trudnością jest czas szkolenia i uzyskania docelowej produktywności. Firma oszczędza co prawda na wynagrodzeniu takiego pracownika, ale za to musi dużo dłużej czekać zanim ktoś taki będzie produktywny. To tak naprawdę mocno podnosi realne koszty zatrudnienia. Dodatkowym mnożnikiem tego problemu jest obecna lojalność młodego pokolenia. Niestety niewielu rozumie, że przychodząc na imprezę nie wypada zjeść kotleta i od razu wyjść. Zaletą tego rozwiązania jest dużo prostsza rekrutacja, ponieważ grupa docelowa jest większa. Do tego, moim zdaniem najważniejszy plus – możliwość ukształtowania nawyków i sposobu pracy nowego pracownika.

Drugi przypadek wiąże się z wysokimi kosztami, ale dużo krótszym czasem dojścia do docelowej produktywności. Doświadczenie pokazuje, że rekrutacja kompetentnych pracowników przez takie portale jak pracuj.pl jest coraz trudniejsza. W związku z tym często konieczna staje się współpraca z wyspecjalizowanymi agencjami pracy, co rodzi dodatkowe koszty. Samo wynagrodzenie takich pracowników, żeby zatrzymać ich na dłużej, również musi być konkurencyjne. Zdecydowanym plusem jest niemalże natychmiastowa gotowość do wykonywania docelowej pracy, co pozwala dużo szybciej „spłacić” inwestycję w nowego człowieka.

Trzecie rozwiązanie, jest wybierane chyba tylko jeżeli poprzednie dwa się nie mają racji bytu. Bo albo nie mamy aż tyle czasu na szkolenie, albo nie mamy aż tak dużego budżetu. To zazwyczaj sięgnięcie po deskę ratunkową i szukanie kogoś, kto spełnia choć podstawowe wymagania firmy. Taki pracownik często też może się wiązać z dużymi kosztami zatrudnienia, w których trzeba uwzględnić wdrożenie nowej osoby do swojej branży.

Podsumowując, spisując wszystkie fakty na temat konkretnej sytuacji, w której znajduje się firma i łącząc je z wadami i zaletami każdego z rozwiązań – łatwiej podjąć decyzję, która droga jest najlepsza. Czynniki, które warto wziąć pod uwagę:

 • Czy istnieją doświadczone osoby, które mogą pomóc we wdrożeniu młodych pracowników?
 • Czy mój budżet wystarczy, żeby zachęcić do zmiany pracy kogoś z doświadczeniem w mojej branży?
 • Czy moja sytuacja daje mi możliwość czekania dłużej na efekty pracy nowej osoby?
 • Czy moja kultura organizacyjna sprzyja zatrudnianiu i utrzymaniu młodych osób?
 • Czy moja branża jest na tyle specyficzna, że wdrożenie osoby spoza branży jest trudne?
 • Kim jest mój klient i jakiego rozmówcy wymaga?

Jak zatrzymać pracownika?

Skoro rekrutacja jest trudna a proces wdrożenia drogi, to właśnie odpowiedź na to pytanie powinna być najważniejsza. Niestety często o tym zapominamy. Co zrobić, żeby zaproponować takie środowisko pracy, w którym ludzie będą chcieli zostać? Uważam, że istnieje kilka kluczowych czynników, które sprawiają, że ludzie zostają:

 1. Otrzymują konkurencyjną płacę.
 2. Ich wiedza i umiejętności mogą się rozwijać.
 3. Realizują wyzwania.
 4. Są doceniani i awansowani.
 5. Biorą udział w decyzjach.
 6. Mają zaufanie.

Za często koncentrujemy działy handlowe tylko wokół działań sprzedażowych. Wielu managerów krzyczy – Handlowiec powinien handlować! A moim zdaniem to najprostszy sposób na szybką utratę pracownika. A więc dużo wyższe koszty i mniejszą skuteczność całego działu. Osoby pracujące w działach handlowych powinny uczestniczyć w tworzeniu strategii, w akcjach marketingowych, w projektach wewnątrz firmowych i we wszystkich innych aktywnościach, które mogą pomóc firmie.

To daje możliwość ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności. Daje możliwość realizacji wyzwań i w efekcie doceniania lub awansowania. Powierzanie dodatkowych zadań pozwala podejmować decyzje i pokazuje zaufanie. To prosta rzecz, która zabezpiecza bardzo wiele zagadnień, które są tak ważne przy długoterminowej współpracy.

Mam nadzieję, że mój krótki wpis dał kilka powodów do refleksji. Wiem, że zagadnienie jest trudne, ale wierzę, że przy odpowiednim podejściu do niego, można w dużej mierze zminimalizować ewentualne ryzyko pomyłki rekrutacyjnej lub szybkiej utraty utalentowanych ludzi. Skupiałem się dzisiaj na zespołach sprzedażowych, ale wiele z tych informacji jest uniwersalnych. Łatwo je przełożyć na wszystkie inne branże. Zachęcam do subskrypcji – wtedy nie ominą Was nowe wpisy!

Szukasz specjalisty do działu sprzedaży lub marketingu? Zamów bezpłatną konsultację

Dzięki niezobowiązującej konsultacji dowiesz się, czy zrekrutujemy dla Ciebie osobę, która będzie spełniać Twoje wymagania.